„Vím, že vyhláška vychází ze zákona, který není příliš dobrý. Bohužel ale v bodě, kde jsou uvedeny výjimky, chybí celá řada akcí, které normálně přesahují nejen hladinu hluku, ale také končí po dvaadvacáté hodině. Myslím si, že by bylo vhodné oslovit alespoň rakovnické muzeum a také pořadatele na Tyršově koupališti. Určitě tam mají akce naplánované s dost velkým časovým předstihem. Jinak bychom se mohli dostat do stavu, že budeme měnit vyhlášku ne každý rok, ale každý měsíc či na každém zasedání zastupitelstva," nechal se slyšet opoziční zastupitel a také bývalý místostarosta města Jan Švácha.

Vedení města ale kritiku odmítlo s tím, že novou obecně závaznou vyhlášku vydalo jako jakýsi „nástřel" a také podle informací o akcích, o kterých s určitostí ví, že se budou ve městě konat.

„Postihovali jsme pouze ty akce, o kterých víme, že se budou stoprocentně konat, že jsou to tradiční akce (ve vyhlášce je uvedeno Rakovnické posvícení, Rakovnické cyklování, noc z 30. dubna na 1. května, Velikonoční svátky a také noc z 31. prosince na 1. ledna, pozn. red.)," reagovala Ludvika Trešlová, právnička z kanceláře tajemníka úřadu. Ta zároveň podotkla, že v případě, kdy by bylo potřeba seznam výjimek rozšířit, bude potřeba přijmout novou obecně závaznou vyhlášku. „Oslovovali jsme v této souvislosti například odbor školství, aby konkretizoval nějaké akce. V době, kdy se ale vyhláška tvořila, jsme neměli žádné bližší a konkrétnější informace," podotkla Ludvika Trešlová.

„Naprosto souhlasím s tím, že zákon je velmi špatný, protože je to snaha státu zasahovat do záležitostí samosprávy," komentoval zákon starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a pokračoval: „Samozřejmě do budoucna bych byl pro, a také si myslím, že se k tomu počátkem příštího roku dostaneme, abychom vyhlášku nechali jako obecnou záležitost a ty akce plánovali v příloze s tím, že bychom mohli v případě potřeby změnit pouze přílohu. Nyní se jedná o první nástřel toho, co vlastně můžeme. Není žádným tajemstvím, že jsme se pokoušeli dobu nočního klidu zkrátit v létě, ale ministerstvo vnitra nám toto zamítlo."

Dohled nad dodržováním vyhlášky bude provádět Městská policie Rakovník, přestupky pak budou řešeny v rámci přestupkového řízení. Jak konkrétně, to nelze podle právničky Ludviky Trešlové předjímat předčasně, záležet prý bude také na počtu stížností a podobně.

Rakovničtí zastupitelé na svém posledním zasedání schválili novou obecně závaznou vyhlášku k ochraně nočního klidu, čímž tak reagovali na změnu zákona, který začne platit od prvního října. Zásadní rozdíl je ten, že již o žádosti o zkrácení doby nočního klidu nemohou rozhodovat radní města či obce, ale nově jen zastupitelé. „V novele zákona vypadla část věty „Nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky". Všechny akce, u kterých povolíme zkrácení doby nočního klidu, tak musí být uvedeny přímo v obecně závazné vyhlášce. Pakliže tomu tak není, pak je noční klid od dvaadvacáté do šesté hodiny," vysvětlil už dříve Deníku starosta města a jedním dechem podotkl: „Problém je v tom, že vyhlášku schvaluje zastupitelstvo města. Pakliže by se tak vyskytla nějaká akce celoobecního významu v průběhu roku, musel by její pořadatel požádat o zkrácení doby nočního klidu minimálně tři až čtyři měsíce předem, abychom stihli věc projednat v radě města, následně poté v zastupitelstvu, a změnit vyhlášku."