„Fond byl určen pro opravu starých domů, na rekonstrukci střech či fasád, avšak nyní bych řekla, že je přežitý. V poslední letech jsme neměli žádné zájemce, neboť úroková sazba byla tři procenta a v dnešní době si půjčky na zvelebení domácností je možné vyjednat za nižší úrokové sazby,“ vysvětluje tajemnice.

Navíc před čtyřmi lety vešla v platnost novela zákona o spotřebitelských úvěrech, kdy obce mohou poskytovat úvěry z fondu bydlení pouze za předpokladu, že poskytovaný úvěr je úročen zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé. „Vzhledem k tomu, že půjčky jsou poskytovány bankami i nebankovními institucemi za různé, mnohdy individuální sazby, je obtížné této podmínce dostát při zachování únosné míry rentability. Z tohoto důvodu nebylo možné podmínkám zákona vyhovět a půjčky nejsou od roku 2017 poskytovány,“ doplnila mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Za dobu trvání Fondu rozvoje bydlení bylo poskytnuto 372 půjček v celkové výši 40 milionů korun. Po jeho zrušení, které vchází v platnost 31. prosince tohoto roku, bude zůstatek fondu zapojen v následujícím roce do rozpočtu města.