Z městského rozpočtu se v letošním roce opraví most u Čistírny odpadních vod v ulici Františka Diepolta, lávka přes Rakovnický potok u Tyršova koupaliště a most na cyklostezce na Křivoklát mezi odbočkami k Papírně až k Sedmi vodopádům. „Tyto objekty vykazují opravitelné závady nebo závady, které si vyžadují větší zásahy a sami statici uvádějí vhodnost nechat objekty spíše dožít a připravit realizaci nových objektů,“ upřesnil Cafourek. Doba životnosti mostů a lávek se pohybuje v rozmezí mezi pět až osm let, pokud se neprovádí opravy. Jinak se doba životnosti ještě prodlužuje.

Žádné objekty nevykazují dle prohlídky závady, které by bránily jejich bezpečnému užívání. Někde se řeší například zatékání vody z přilehlých komunikací, lokální opravy vozovky, nátěry, anebo opravy zábradlí. Některé opravy už začaly. Ostatní budou zahájeny, jakmile to umožní počasí. „Čištění krajnic a odstraňování nečistot a porostu z říms, nebo opravy zábradlí lze řešit již nyní,“ upřesnil Cafourek.

Další opravy rakovnických mostů jsou postupně naplánované až do roku 2023. Z rozpočtu na rok 2019 je naplánována oprava mostu přes potok Huřvinka u soutoku s Rakovnickým potokem. Rada města dále rozhodla, že v příštím roce dojte k demontáži lávky pro pěší u Tyršova koupaliště, které končí životnost a tato lávka již nebude nahrazena. V dalších letech počítá město s opravami například lávky u Kohoutova mlýna nebo mostu přes Černý potok. Rada města dále nařídila odboru správy majetku dvakrát ročně kontrolovat opěry u lávky u Kohoutova mlýna nebo zajištění diagnostického průzkumu mostu u Čistírny odpadních vod.