Rekonstrukce podkroví 2. Základní školy Rakovník by měla začít v únoru, skončit by pak veškeré práce měly v červenci letošního roku. Město chtělo zahájit projekt už dříve, ale nemohlo sehnat firmu.

„Město opakovaně zahajovalo zadávací řízení na zmíněnou veřejnou zakázku a až na šestý pokus jsme obdrželi dvě obálky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s kladenskou firmou, a to za částku bez mála 9,9 milionů korun bez DPH,“ sdělil bližší informace mluvčí radnice Jiří Cafourek.

V podkroví školy by tak měly vzniknout nové tři učebny – počítačová učebna, učebna zeměpisu a také učebna fyziky, a to včetně moderního vybavení. S novým moderním vybavením se v rámci projektu počítá i pro výuku chemie, matematiky a přírodopisu.

Město Rakovník celou sumu za projekt, tedy zhruba 24 milionů korun, platit nebude. „Do projektu bylo zahrnuto řešení konektivity a zeleně, které bylo nutné k přiznání dotace. Město má v současné době přislíbenou dotaci ve výši 19,8 milionu korun, která je závislá na realizaci investiční akce v termínu do konce roku 2020,“ doplnil Jiří Cafourek.

Vzhledem k povaze projektu rozdělilo město Rakovník zadávací řízení na čtyři části, ještě zbývá vybrat dodavatele ICT vybavení a konektivity a dále dodavatele učebních pomůcek.