„Zjistili jsme, že dotaci nemůžeme využít z důvodu, jelikož provozovatelem bazénu bude plátce DPH. To znamená, že by se přijetí grantu ve finančním výsledku vůbec nevyplatilo,“ řekl starosta Luděk Štíbr. Zastupitelé tak na nadcházejícím zasedání budou revokovat usnesení z prosincového zasedání, kdy schválili, že se bude o dotaci žádat u ministerstva.

Město Rakovník tak bude i nadále financovat přestavbu plaveckého bazénu na menší aquapark hlavně ze svých finančních zdrojů, a to z rezerv a úvěru ve výši 100 milionů korun. Kromě toho je projekt Městského plaveckého bazénu spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu „Snížení energetické náročnosti Městského plaveckého bazénu v Rakovníku“ dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Předmětem podpory je zateplení obvodových konstrukcí, nová střešní konstrukce, výměna výplní otvorů, instalace nové vzduchotechniky, kogenerační jednotky a tepelných čerpadel.

"Městu byla přidělena dotace ve výši maximálně 12,4 milionů korun. Výše skutečné dotace bude upravena v závislosti na uznatelných nákladech a DPH," upřesnil mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Kromě toho by město, pokud se stane provozovatelem bazénu Údržba městských komunikací Rakovník, což je firma ve stoprocentním vlastnictví města co se už v minulosti o bazén starala, mohlo získat další miliony korun.

„Město by tak dostalo zpět osmatřicet milionů korun jako vratku DPH,“ sdělil v roce 2016 Deníku Pavel Jenšovský (ČSSD), dnes už bývalý starosta.

V současné době pokračují práce podle harmonogramu. Starosta Luděk Štíbr nevyloučil možné stavební komplikace, ovšem termín dokončení v listopadu 2019 stále trvá. „Nemáme zprávy, že by tomu mělo být jinak,“ dodal starosta.