„Kulturní centrum není schopné pokrýt běžné provozní náklady ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Tato částka tedy bude vynaložena na zajištěný chodu budov a plnění závazků vůči dodavateli,“ doplnila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Město snížilo neinvestiční příspěvek Pečovatelské službě
Pečovatelská služba Rakovník přijala další dotaci v rámci kompenzace na financování zvýšených nákladů v rámci pandemie Covid-19. Na základě této skutečnosti snížilo zastupitelstvo města neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba o 158 tisíc Kč.

Dar Pečovatelské službě
Rakovnický starosta Luděk Štíbr a místostarosta Jan Švácha obdarovali Pečovatelskou službu Rakovník částkou 2 108 Kč na zajištění dárkových balíčků pro své klienty. Částka byla stanovena dle počtu shromážděných klíčů při pietním aktu 17. listopadu u sochy Sisyfa. Celkem sem občané přinesli 1 054 klíčů.

Ve strojovně chlazení na zimním stadionu dojde k výměně čerpadel
Zimní stadion Rakovník v srpnu letošního roku začal výrobu ledu pro zajištění letošní sezóny. Po dvou měsících provozu ledování došlo k úniku chladiva (solanky) z jednoho ze dvou čerpadel, které zajišťují přenos chladiva ze strojovny chlazení do prostor pod ledovou plochu.
Odbor správy majetku oslovil firmu KONOPÁSEK s.r.o. o přetěsnění čerpadla, po jeho rozebrání byla zjištěna větší závada, než byl původně předpoklad. Jedná se o závadu spočívající v opotřebení oběžného kola, zadního víka a hřídele. Samotná oprava dosahuje ceny nového čerpadla.
Vzhledem k tomu, že ve strojovně chlazení jsou tato čerpadla dvě, přibližně stejného stáří, tedy víc než 10 let, je předpoklad, že druhé čerpadlo bude ve stejném stavu jako čerpadlo rozebrané. Proto rada města rozhodla o výměně obou čerpadel za cenu 247 tisíc Kč vč. DPH.

Dar pro 1. základní školu Rakovník
Také 1. základní škola v Rakovníku přijala peněžní dar, avšak nikoliv od představitelů města, ale od společnosti AgroZZN, a. s., která škole na nákup interaktivní tabule pro výuku žáků přispěla 70 tisíci Kč.