Peněžní dotaci z městského rozpočtu obdrží celkem sedm organizací. Rada města rozhodla neposkytnout dotaci jedinému spolku, a to Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Rakovníku na oblastní studijní středisko pro děti. „Požadavek na dotaci je vyšší, než podmínky vyhlášené programem a projekt nelze na základě finanční rozvahy zrealizovat s nižší dotací,“ uvedl mluvčí rakovnické radnice, Jiří Cafourek.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rakovníku obdrží dotaci v celkové výši patnáct tisíc korun. Deset tisíc korun obdrží spolek, jako dotaci na dárkové poukazy pro bezpříspěvkové dárce krve a pět tisíc korun jako příspěvek na občerstvení při soutěži mladých zdravotníků. „Uskuteční se okresní kolo soutěže, které se bude se konat 16. května v Domově dětí a mládeže v Čermákových sadech v Rakovníku,“ uvedla ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Rakovníku, Lucie Škorpilová.

Nejvyšší příspěvek obdrží Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, a to ve výši pětadvacet tisíc korun. Finanční prostředky budou použity na prezentace a podpora činnosti centra.

Sedmnáct tisíc korun obdrží z městského rozpočtu Dětský domov a školní jídelna v Novém Strašecí a ty peníze použijí na sociálně aktivační služby.

Rada města rozhodla o tom, že dvěma rakovnickým organizacím rozdělí dalších sto čtyřicet tisíc z rozpočtu města. „Rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout dotace z rozpočtu města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 140 000 korun,“ uvedl Cafourek. Peníze si mezi sebou rozdělí rakovnický Domov Ráček a Svaz zdravotně postižených Rakovník. Domov Ráček od města obdrží dotaci ve výši osmdesát tisíc korun na činnost stacionáře, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby. Svaz tělesně postižených obdrží od města celkem šedesát tisíc korun na podporu činnosti.

„V roce 2017 bylo v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví poskytnuto celkem 64 000 korun z městského rozpočtu,“ vysvětlil Cafourek. V minulém roce byly dotace poskytnuty celkem osmi subjektům a dvěma byly dotace zamítnuty. Jedna žádost byla zamítnuta z důvodu žádané podpory, která byla větší, než program stanovuje a druhá z důvodu pozdě doručené žádosti.