Vedení města má v plánu letos opravit několik komunikací nebo jejich částí. Oprava se bude týkat například ulice Lidická. Tam by se mělo opravit celkem sto třicet metrů komunikace, přesně od křižovatky s ulicí Jungmannova po propojovací ulici s ulicí 1. Máje. Na konci ledna vypsalo město veřejnou zakázku na zpracování projektu. „Hodnotící komise na základě provedeného hodnocení konstatovala, že podle stanoveného kritéria nejnižší nabídkové ceny, byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to devětadevadesát tisíc korun,“ uvedl starosta Nového Strašecí, Karel Filip.

Projekt se zpracovává také na práce v ulici U Stadionu. „Tady se opraví komunikace v délce tři sta devadesát tisíc korun,“ vysvětlil Filip. Projekt na tyto opravy vyjde městský rozpočet celkem na sto čtrnáct tisíc korun. Dodavatel projektu byl vybrán také na rekonstrukci ulice Okružní, a to v délce dvě stě třicet metrů. Tento projekt vyjde město zhruba na šestaosmdesát tisíc korun.

Jako další se opraví ulice Al. Jiráska. Projekt už je hotový a nyní se čeká na souhlas vlastníků sousedních pozemků. Opravy se budou týkat části ulice mezi ulicemi Molkova a Družstevní. V ulici Aloise Jiráska se uskuteční rekonstrukce chodníku a povrchu komunikace. „Při této rekonstrukci se na komunikaci vytvoří také jednostranný parkovací pás ze zatravňovacích tvárnic. „Po obdržení vyhotoveného projekčního řešení byli obesláni vlastníci sousedních nemovitostí se žádostí o vyjádření ke stavbě a sdělení zda neplánují rekonstrukci přípojek,“ řekl Filip.

A v co nejbližší možné době se opraví i další komunikace ve městě. A to přesně po plánované dostavbě chybějící části kanalizačního řádu. Na konci března schválila rada města novou zadávací dokumentaci. Původní výběrové řízení muselo být totiž zrušeno, kvůli nesrovnalostem v jediné podané nabídce. Pro splnění podmínek získané dotace od Státního fondu životního prostředí musí být kanalizace dokončena nejpozději do roku 2020. A poničené silnice se budou muset opravit. Pokud bude potřeba, bude město uvažovat také o úvěru. „Budou se opravovat i komunikace a nechceme, aby celý městský rozpočet pohltila kanalizace,“ uvedla místostarostka města, Libuše Vosátková. To se týká hned několika ulic. Například ulice Nádražní, Rudská, ale i celých lokalit jako třeba na Fortuně.