V letošním roce tak zastupitelé z městského rozpočtu uvolnili do oblasti školství částku v celkové výši 440 tisíc korun. V tomto roce, tedy ve druhém pololetí školního roku 2017/2018, poskytlo město školám neinvestiční příspěvek ve výši 152 tisíc korun.

Všechny tři rakovnické základní školy obdrží příspěvek na jejich společný projekt. Tento projekt už běží několik let. Jde o to, že každá škola vytvoří nějaký sportovní kroužek, který mohou navštěvovat také žáci ostatních rakovnických základních škol. „V tomto projektu máme kroužky florbalu a atletiky, které jsou určené pro určité věkové skupiny,“ vysvětlil ředitel 1. základní školy v Rakovníku Karel Folber. Jeho škola obdrží příspěvek ve výši 10200 korun, 2. základní škola dostane 12500 korun a 3. základní škola pak částku ve výši 9000 korun.

Všem třem navíc zastupitelé schválili také příspěvky na adaptační kurzy. Ty školy pořádají pro žáky šestých tříd. Právě oni přecházejí z prvního stupně na druhý a kurz jim má pomoci zvládnout tuto náročnou změnu. Na tento kurz obdrží nejvíce peněz 3. základní škola, a to částku ve výši 31 tisíc korun, 1. základní škola pak dostane 28400 korun a adaptační kurz 2. základní školy podpoří radnice 25 tisíci korunami.

Příspěvek ve výši 22100 korun obdrží z městského rozpočtu 1. základní škola Rakovník také na projekt „Animace na jedničce“. Kořeny tohoto projektu sahají až do roku 2012, kdy ho poprvé podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Dlouhodobě se věnujeme klasickým filmovým animacím. Filmy z dílny našich žáků jsou k vidění také na webu školy,“ uvedl Folber.

Do této dílny se mohou zapojit všichni žáci. Od těch nejmenších až po žáky devátých tříd. „Pro film se ve výtvarné výchově malují návrhy, v dílnách se vyrábějí rekvizity, ale je to hodně i o českém jazyce, který je nejvíce zapotřebí při tvorbě scénáře,“ vysvětlil využití ostatních předmětů ředitel školy. V letošním roce byla tématem animační dílny – voda. V příštím školním roce to bude 100. výročí od založení Československé republiky.

Peníze z městského rozpočtu poputují také do mateřských škol. Příspěvek ve výši 28800 použije Mateřská škola V Lukách na projekt „Máme rádi zvířata“ a na projekt „Hýbejme se“.

Mateřské škole Klicperova Rakovník schválili zastupitelé příspěvek ve výši 30 tisíc korun na projekt „Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných“. „Peněžní prostředky použijeme na nákup pomůcek jednak pro nadané děti, ale také pro děti s nějakým znevýhodněním,“ přiblížila ředitelka Mateřské školy Klicperova Rakovník Ivana Vágnerová. Do mateřinky docházejí totiž i děti se 3. stupněm podpůrného opatření a jedno integrované dítě. „Právě to integrované dítě bude potřebovat asistenta a také speciální pomůcky,“ doplnila Vágnerová. Na to ale nepřispěje jen město, mateřská škola obdrží příspěvek také od Středočeského kraje.