Požadavek na rozšíření parkovacích míst byl na úřad od místních občanů vznesen již před více než pěti lety. Nejprve vznikla studie a následně i projektová dokumentace, kterou vyhotovil Ateliér Kprojekt. Projekt počítá nejen s rozšířením ulice tak, aby byl navýšen počet parkovacích míst, ale rovněž s rekonstrukcí chodníků, ale především s úpravou křižovatky na vjezdu do ulice Spalova, který je značně nevyhovující.

Výstava rakovnického keramika Václava Vágnera v Petrovcově síni Muzea TGM Rakovník.
PODÍVEJTE SE: Rakovnické muzeum nabízí výstavy regionálních umělců

Tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová upozornila, že místem denně procházejí nejen studenti středních škol, ale také klienti nedalekého domova seniorů, pro které je vzdálenost v křižovatce zbytečně dlouhým nebezpečným místem. „Již kvůli této úpravě by měl být projekt realizován co nejdříve, bezpečnost chodců je v našich projektech vždy stěžejním záměrem,“ zdůraznila mluvčí.

Rozhodující v realizaci stavbu bude nyní otázka peněz. Stavební povolení bylo vydáno již v květnu roku 2019. Předpokládané náklady podle rozpočtu projektanta z toho roku činí bezmála 9 milionů korun. Vedení města je ale připraveno tuto investiční akci realizovat v případě, že se uvolní finance z jiného investičního projektu či dotace.