Výměna oken a dveří, které nebyly v minulosti ještě ani jednou měněny a slouží na Zimním stadionu v Rakovníku od roku 1978, je nevyhnutelná. Jejich stav je žalostný a vzhledem k chystanému záměru úspory energie je dokonce nevyhnutelný.

Vedení Tělovýchovné jednoty HC Rakovník, které na zimním stadionu sídlí, uspělo se svojí žádostí o přidělení grantu u Českého svazu ledního hokeje. Svaz ledního hokeje Rakovníku grant přislíbil.

Ale… Na třicetiprocentní spoluúčast nemá Rakovník peníze. Ze zadávacího řízení vzešla cena bezmála 465 tisíc korun, přičemž klub získal dotaci ve výši 150 tisíc korun.

„Vzhledem k současnému nedostatku peněz v rozpočtu nemůže město dofinancovat celou výše uvedenou částku, a proto bude provedena pouze výměna oken za celkovou částku téměř 323 tisíc korun," řekla Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice, a doplnila rozhodnutí radních, jelikož návrh rady města musí ještě schválit rakovničtí zastupitelé: „Rada města tedy doporučuje zastupitelstvu poskytnout finanční příspěvek na výměnu oken zhruba ve výši 172 tisíc korun s tím, že zbývající částka 150 tisíc korun bude proplacena prostřednictvím dotace od Českého svazu ledního hokeje."

Výměna dveří by pak byla provedena pravděpodobně později, a to objednávkou ze strany města. Ovšem rozhodnou zastupitelé na zasedání v září.