„Na schůzce se nedospělo k žádnému výsledku, neboť protistrana zastávala svůj názor, bez jakéhokoliv návrhu na mimosoudní řešení. Na základě vývoje kauzy a výsledku schůzky bylo městu právním zástupcem doporučeno domáhat se náhrady škody soudní cestou,“ sdělil starosta Luděk Štíbr s tím, že částka 1,88 milionu korun byla vyčíslena na základě doložených plateb města.

Pavel Jenšovský již dříve řekl, že z jeho strany k pochybení nedošlo. „Trvám na tom, že na základě stanovisek právní kanceláře, kterou si města tehdy najalo, a právního stanoviska Ministerstva vnitra, které je ve spisu založené, nedošlo k žádnému porušení povinností z mé strany. V žádném případě nebylo ničím prokázané zavinění na vzniku této částky na mé straně,“ reagoval.

Bývalý starosta se hájí i změnou judikatury v průběhu výpovědní lhůty tajemnice, čímž se prý nezaviněně dostal do situace, kdy měl najednou na monokratické funkci dva pracovníky. „Podle zákona jsem musel situaci řešit, aby nebyl vyplácen jeden plat zbytečně,“ dodal.