Kauza odvolané tajemnice Městského úřadu Rakovník a v současné době vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Elišky Pidrmanové pokračuje nadále a možná skončí před soudem. Ve čtvrtek se totiž na radnici sešel současný starosta Luděk Štíbr spolu se svými právníky s bývalým starostou města Pavlem Jenšovským a jeho právním zástupcem. Schůzka jen potvrdila protichůdné názory obou stran.

„K žádné dohodě nedošlo. Protistrana neuznala pochybení a nehodlá se podílet, byť jen částečně, na náhradách, které městu vznikly. V podstatě zaznělo, že protistrana nic platit nebude a že si myslí, že náš postup není správný“ uvedl starosta Luděk Štíbr.

Ten se chystá celou záležitost ještě konzultovat s právníky, ale také chce o vývoji informovat radu města. Právě radní totiž starostu pověřili usnesením, aby činil kroky k vymáhání vzniklé škody. „Pokud budeme chtít něco vymoci, bude žaloba nezbytně nutná. Nicméně nyní teprve budeme vyhodnocovat výsledek schůzky, pak zváží město další kroky,“ dodal Štíbr.

Bývalý starosta města Pavel Jenšovský jakékoliv pochybení odmítá a za svým rozhodnutím si stojí. „Trvám na tom, že na základě stanovisek právní kanceláře, kterou si město tehdy najalo, a právního stanoviska Ministerstva vnitra, které je ve spisu založené, nedošlo k žádnému porušení povinností z mé strany,“ hájí se Jenšovský a vyplácet částku 1,883 milionu považuje za absurdní.

„V žádném případě nebylo ničím prokázané zavinění na vzniku této částky na mé straně. A i kdyby město uvažovalo o tom, že by nějaké zavinění chtělo prokazovat, tak se jedná ryze o pracovně-právní spor, což vyplývá ze zákona o obcích a v tom případě by město mohlo požadovat částku 4,5 násobku mého hrubého měsíčního platu, což je cca 300 tisíc korun,“ sdělil Jenšovský a dodal, že tím, že se změnila judikatura v průběhu výpovědní lhůty tajemnice, se prý nezaviněně dostal do situace, kdy měl najednou na monokratické funkci dva pracovníky. „Podle zákona jsem musel situaci řešit, aby nebyl vyplácen jeden plat zbytečně,“ prohlásil Jenšovský.