Čtěte také:
Tajemnice Holková dostala padáka

Město čelí žalobě kvůli odvolání tajemnice

Podle informací, které se podařilo Rakovnickému deníku zjistit, obdrželo město Rakovník od inspektorátu bezpečnosti práce pokutu ve výši několik desítek tisíc korun.

Za újmu ve sporu měla úřednice odboru dopravy Jana Titzlová obdržet částku padesát tisíc korun od města Rakovník. Polovinu se zavázal uhradit vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu František Fröhlich, který v kauze spolu s bývalou tajemnicí Eliškou Holkovou (dnes již Pidrmanovou) figuroval, zbylých pětadvacet tisíc korun se rozhodlo vedení rakovnické radnice soudně vymáhat po Elišce Pidrmanové, která částku, tedy polovinu škody, údajně odmítla městu zaplatit. V současné době čelí město Rakovník naopak žalobě od Elišky Pidrmanové (Holkové), která město Rakovník zažalovala kvůli, podle jejího názoru, neopodstatněnému odvolání z funkce tajemnice Městského úřadu Rakovník.

„Vzhledem k tomu, že oba případy spolu úzce souvisí, nebudeme tuto věc nyní nijak blíže komentovat," nechal se slyšet Pavel Jenšovský (ČSSD), starosta města Rakovník s tím, že jakmile budou konkrétní závěry, vyjádří se vedení radnice k tomu blíže. Zatímco v žalobě na město Rakovník kvůli údajnému nezákonnému odvolání město zastupuje externí advokátní kancelář, žalobu na zaplacení údajné škody zpracuje právní oddělení.

Jak jsme vás již v Rakovnickém deníku informovali, ve středu v minulém týdnu se začal žalobou na město Rakovník ze strany bývalé tajemnice zabývat Okresní soud v Rakovníku. Jelikož se jednalo o přípravné jednání, bylo jednání neveřejné. Předseda senátu Miroslav Kalný, kterému byl pracovně-právní případ přidělen, dal oběma stranám tříměsíční dobu na nalezení možného mimosoudního narovnání.

Jak už bylo řečeno, extajemnice městského úřadu Eliška Holková (dnes Pidrmanová) považuje odvolání za neopodstatněné, ovšem město Rakovník trvá na svém, tedy že nastaly zákonné důvody pro odvolání tajemníka úřadu. Rozhodnutí tehdy posvětil i ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje.

I přesto se ale bývalá tajemnice a město Rakovník pokusí najít řešení problému mimosoudní cestou. „V rámci přípravného jednání došlo mezi účastníky k dohodě, že obě strany nevylučují smírné řešení věci, to znamená, že ve věci by nemuselo být minoritně rozhodnuto, tedy nemusel by soud vynášet rozsudek," řekl předseda senátu Miroslav Kalný s tím, že ještě nejsou známy jakési mantinely, jak by dohoda o smíru mohla vypadat.

„Účastníkům jsem tak nařídil první setkání s mediátorem. Jednání bude na tři měsíce přerušeno. V této době mají účastníci prostor, aby jednali o smírném řešení," vysvětlil Miroslav Kalný a zároveň poznamenal: „Kdybych nenabyl přesvědčení o možném smíru, pak bych nenařizoval setkání s mediátorem. Ze zákona mohu nařídit setkání s mediátorem, ale myslím si, že bych nebyl dobrý soudce, kdybych to dělal v případě, že bych na základě jednání s účastníky došel k závěru, že je to jen prodlužování řízení. To si ale v tomto případě nemyslím."

Pokud bývalá tajemnice Městského úřadu Rakovník Eliška Holková a město Rakovník nenajdou během tříměsíční doby kompromis, pak podle Miroslava Kalného bude pokračovat jednání, a to buď ještě přípravné, a nebo rovnou klasické soudní jednání, které je již veřejné. Smyslem přípravného jednání je doplnění důkazů a tvrzení tak, aby mohlo být v záležitosti rozhodnuto pokud možno během prvního soudního jednání.

Předseda senátu Miroslav Kalný také sdělil, že během tříměsíční doby mají obě strany povinnost navštívit mediátora, ovšem pokud tak neučiní, nebude to pro ně mít žádný faktický vliv při rozhodování senátu. „Jediné, co účastníkovi, který nenavštívil mediátora, hrozí, je, že v případě, že bude úspěšný u soudního jednání, nemusí mu soud přiznat náhradu nákladů řízení," sdělil Miroslav Kalný.

Kauza úřednice

Už je to téměř pět let, kdy se naplno rozjel soudní spor mezi úřednicí odboru dopravy Janou Titzlovou a městem Rakovník. Ta tak rozjela tvrdý boj proti vedoucímu odboru dopravy Františku Fröhlichovi a tajemnici Elišce Holkové kvůli šikaně. Úřednice Jana Titzlová od začátku tvrdila, že s ní měl vedoucí odboru Fröhlich jiný záměr než jen pracovní. Když mu však dala najevo, že ona city neopětuje, začala mít úřednice problémy. Podle jejích slov se vedoucí prý snažil najít vždy sebemenší záminku, aby ji mohl potrestat, udělovat výtky, šikanovat. Jana Titzlová se tak začala bránit všemi dostupnými prostředky. Stěžovala si u tajemnice Elišky Holkové, ale i u tehdejšího starosty Rakovníka Zdeňka Nejdla (ODS). Marně. Bez jakéhokoliv šetření byla ona označena za viníka celé situace. Obrátila se tedy nakonec na soud. Protistrana však pochybení odmítala. Vedoucí Fröhlich u soudu tehdy vypověděl, že je šťastně ženatý s mladší partnerkou, takže nemá a ani neměl důvod hledat „milenku". Tajemnice Eliška Holková pro změnu vypověděla, že věci řešila. Avšak nepovažovala prý za nutné o vyřízení informovat stěžovatelku Janu Titzlovou.