„Pro letošní rok jsme v rozpočtu vyčlenili na tyto dotační programy částku 5,4 milionu korun, tedy stejně, jako v roce loňském," řekl starosta města Rakovník Pavel Jenšovský (ČSSD). Jeho slova doplnil místostarosta Miroslav Samaš (ANO): „Dotace na podporu jednotlivých aktivit se poskytují již léta a v podpoře různých projektů chceme i nadále pokračovat." Už tradičně se pak při projednávání a schvalování příspěvků na půdě zastupitelstva města (příspěvky vyšší jak 50 tisíc korun, pozn. red.) vede diskuze na téma podpory tradičních sportů a těch, které se rozvíjí. Mnohým zastupitelům se totiž nelíbila stála podpora tradičních sportů, jako je například fotbal, zatímco menší rozvíjející se sporty byly svým způsobem ochuzovány.

„Už v minulém roce byly zohledňovány počty dětí v klubech. Toto řeší sportovní komise, která má tabulky s počty dětí a mládeže," řekl Rakovnickému deníku starosta města Pavel Jenšovský.

Právě s myšlenkou poskytovat peníze sportovním klubům podle určitého systematického klíče přišel v minulosti zastupitel Ivo Trešl (Město pro vás).

„Dospělí si mohou svého koníčka financovat sami, nebo si klub může sehnat sponzory. Měli bychom kluby podporovat třeba podle počtu mládežnických družstev," nechal se tehdy slyšet zastupitel Ivo Trešl.

Tato varianta se také zamlouvala a zamlouvá starostovi města Pavlu Jenšovskému. Město tak bude nově přihlížet právě na sportující děti.

„Peníze by se měly rozdělit podle počtu dětí v jednotlivých sportovních oddílech. Zbytek by pak byla jako nadstavbová část za reprezentaci města," reagoval tehdy na slova Iva Trešla starosta Pavel Jenšovský.

Jednotlivé kluby a spolky mohou žádat město Rakovník o grant na své akce, a to od pondělí 16. ledna až do konce měsíce. Následně bude příjem žádostí ukončen.