„Pan předseda Mojžíš deklaroval, že cena 515 tisíc korun je pro Jednotu konečná a nejnižší možná. Potom se jednání ubíralo směrem k možnostech jistiny pozemku,“ komentoval dění z vyjednávání Trešl původně Jednota požadovala od města 600 tisíc korun.

Zde si Jednota stanovila jasné podmínky, ze kterých nechce ustoupit již od dob, kdy pozemek koupila. Ta se odprodeji pozemku nikdy nebránila, ovšem požadovala a také dále požaduje právní záruku, že v této lokalitě nevyroste komerční objekt. „Takovou záruku nám město nedalo. Tou zárukou myslím záruku právní, nikoli ´čestné´ slovo,“ řekl již dříve Rakovnickému deníku Petr Mojžíš.

Ivo Žďánský, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník, v úvodu jednání zastupitelům přiblížil právní podmínky požadované Jednotou.

„Podmínkou Jednoty je, že pozemek nebude použit na jiné účely, než které jsou uvedeny ve smlouvě, tedy parkoviště, veřejnou zeleň či sportoviště, a v případě, že by město přenechalo tento pozemek například k dlouhodobému nájmu, musí tento závazek převést na vlastníka, a to pod pokutou pěti milionů korun. Závazek je platný po dobu dvaceti let,“ řekl Žďánský.

Sám Ivo Trešl pak v diskuzi sdělil svůj názor ostatním zastupitelům. Řekl, že ačkoliv s předsedou Jednoty Petrem Mojžíšem dlouze vyjednával, přesto bude hlasovat proti odkoupení ruiny domu v Trávnické ulici za těchto podmínek. Z jeho slov vyplynulo, že potíží není cena, ale právě zmíněné požadavky.

 „Osobně, byť jsem s panem Mojžíšem dlouho komunikoval, a došli jsme k návrhu, který je akceptovatelný pro Jednotu, já osobně se přikláním k návrhu neodkoupit pozemek za těchto podmínek,“ řekl nahlas svůj názor Trešl a dodal: „Dvacet let je dlouhá doba a přiklonil bych se k formě předkupního práva se zanesením na katastrální úřad.“ Ve své řeči také zmínil, že právě na předkupním právu se s Petrem Mojžíšem nedohodl.

Starosta Zdeněk Nejdl (ODS) pak řekl, že jen samotná demolice domu by zatížila účet města o dalších sto padesát tisíc korun.

„Dotazovali jsme se techniků v Údržbě městských komunikací Rakovník, kteří již demolovali domy, a podle nich by demolice stála okolo sto padesáti tisíc korun včetně likvidace sutin,“ přiblížil informace, co by se s domem dále dělo, kdyby jej město získalo, starosta Nejdl.

„Za sebe mohu říct, že za 515 tisíc korun jsem pro odkoupení ochoten hlasovat, ale bez dalších podmínek,“ dodal starosta.

Představitelé města nabídku Jednoty neodsouhlasili. Nekoupili tak ruinu domu s dalšími právními požadavky za 515 tisíc korun.

„Platí tak usnesení z lednového zasedání, kdy zastupitelé odsouhlasili případnou koupi domu v Trávnické ulici za částku 250 tisíc korun bez dalších požadavků,“ dodal Nejdl s tím, že se město nebrání dalšímu jednání.

Radnice podnikne kroky k nápravě

Starosta Zdeněk Nejdl již dříve novinářům řekl, že pokud Jednota nepřistoupí na odprodej pozemku, podnikne radnice podle Nejdla jiné kroky k nápravě. Rozhodně však není se stavem nemovitosti spokojen. Stavba podle něj není řádně zabezpečená. Své stanovisko podpírá nedávným případem, kdy v prostorech domu našly mladé dívky tělo zemřelého muže.

„Rozhodně nám není lhostejná situace v lokalitě, kde město vykoupilo pozemky, zajistilo demolice a vybudovalo zpevněnou plochu, kde se dá zaparkovat,” uvedl starosta a dodal, že v případě, že vedení radnice neuspěje s žádostí o odkoupení pozemku, je radnice připravena podniknout další kroky.

„Nejsem přesvědčen, že ta stavba je bezpečná. Když tak oslovíme stavební úřad, zda by nenašel nějaké páky na odstranění stavby,” nastínil další možné kroky Zdeněk Nejdl a dodal: „Další možností, jak donutit majitele k řešení nevyhovující stavby, je možnost podle zákona o obcích, kde je uvedeno, že obec může v sankčním řízení nařídit určité sankce, když někdo narušuje vzhled obce. A podle mého názoru tato stavba stoprocentně vzhled obce narušuje.”

Finanční výbor měl podmínku

„Finanční výbor rozhodl podpořit navrhovanou částku pět set patnáct tisíc korun pouze v případě, že rozpočet nebude deficitní,“ uvedl pro Rakovnický deník člen finančního výboru, radní a zastupitel Miroslav Koloc.