Součástí této investice, která by měla vyjít na zhruba jednu miliardu korun, je zejména kompletní přestavba kolejiště související s výstavbou nástupišť, úprava interiérů výpravní budovy s jejím částečným pronájmem, výstavba cyklověže apod. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, navýšení kapacity dráhy pro nákladní i osobní dopravu, zajištění bezbariérového přístupu do prostor určených pro cestující a úspor energie i maximální snížení hluku a vibrací.

Momentálně bylo rozděleno území z hlediska investic. SŽ investičně zahrne do svého projektu druhou etapu parkoviště. „Tím dojde ke zdvojnásobení parkovací kapacity oproti první etapě, kterou budeme realizovat v následujícím roce v Nádražní ulici. Zde vznikne šedesát osm parkovacích míst,“ připomněla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Rakovničtí radní nyní rozhodli objednat komplexní projekční práce u projekční kanceláře Ateliér

Kprojekt, s.r.o. za cenu 177 tisíc korun na úpravy přednádraží železniční stanice. Parkoviště u vlakové trati již dokonce zná svého realizátora. Se sedmi nabídek byla vybrána společnost Chládek & Tintěra a.s., která parkoviště vyhotoví za 7 milionů. P+R bude zařazeno do investičních projektů roku 2022 tak, aby bylo možné požádat o případnou dotaci na vybudování tohoto parkoviště.