I přesto, že se rakovnické radnici nepodařilo na letošní turnusy tábora ve Skryjích získat peníze z dotace, zkusí vedení radnice štěstí letos znovu.

„Město Rakovník podá žádost o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje,“ potvrdil informace mluvčí radnice Jan Polák. Tábor pro děti z handicapovaného prostředí pořádá město Rakovník od roku 2006 a jedná se o ojedinělý tábor ve středních Čechách.

„Handicapem jsou většinou zhoršené sociální a finanční podmínky, které neumožňují rodičm vyslat své ratolesti na tábor,“ řekl mluvčí Polák.

A jelikož táborovými vedoucími jsou hlavně úředníci z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, mají právě oni možnost poznat návyky a chování dětí i z jiného prostředí.