Už v roce 2016 dostalo Nové Strašecí dotaci na dostavbu kanalizace ze Státního fondu životního prostředí ve výši pětasedmdesát procent veškerých nákladů. Zbytek bude financovat město. Předběžná kalkulace počítá s celkovou částkou ve výši zhruba 110 milionů korun. „Finance budou použity také z kanalizačního účtu, kam ukládáme vybrané stočné,“ vysvětlil starosta Nového Strašecí, Karel Filip. Hotovo musí být do roku 2020. Pokud bude potřeba, bude město uvažovat také o úvěru. „Budou se opravovat i komunikace a nechceme, aby celý městský rozpočet pohltila kanalizace,“ uvedla místostarostka města, Libuše Vosátková.

„Výběrové řízení muselo být zrušeno v kvůli nesrovnalostem v jediné podané nabídce,“ vysvětlil Filip. Na konci března schválila rada města novou zadávací dokumentaci, tu ještě musí posoudit Státní fond životního prostředí. Po výběru dodavatele chce vedení města začít hned stavět. Výstavba bude rozdělena do několika etap a budou se dělat výkopy pro kanalizační řád. Kvůli stavbě kanalizace bude ve městě postupně několik uzavírek. Městský úřad o nich bude občany včas informovat.

Dostavěno by mělo být necelých sedm tisíc metrů kanalizace. Ta chybí například v ulicích Nádražní, Rudská, nebo v lokalitě Fortna. Dále se dodělá chybějící kanalizace v Pecínově nebo na náměstí 5. května.
Město má čističku odpadních vod z devadesátých let, ale pro rozšíření kanalizace, již nemá kapacity. Nová čistička bude stát o něco dále za tou současnou, a to směrem na Čelechovice. Na novostrašeckou čističku odpadních vod je napojena i obec Mšecké Žehrovice a přibýt by měla i další. „Na novou čističku by se měla napojit i obec Loděnice,“ uvedl Filip. Ta nyní nedostala povolení právě kvůli zrušenému výběrovému řízení. Navíc ve městě se dost rozšiřuje stavba nových rodinných domů, a tak město musí rozšířit kapacitu čističky odpadních vod.

Naposledy se kanalizace stavěla v Novém Strašecí v lokalitě Pecínov, a to v roce 2012, před tím v osmdesátých letech. Díky tomu, že město převzalo kanalizační řád do své správy, mohlo požádat o dotaci. „Zjistili jsme, že je to možnost, jak dostat do městského rozpočtu další peníze,“ vysvětlil novostrašecký starosta Karel Filip, proč převzali kanalizační řád pod správu města.