Město v letošním roce rozdělí mezi sportovní kluby 4 miliony korun, což je o 400 tisíc korun více než v roce 2018. Podle starosty tím vedení radnice pouze reaguje na požadavky klubů. „Stanovená částka byla již zhruba 7 let stejná, nedošlo k žádnému navýšení. Dalším důvodem navýšení sportovních grantů je, že na území města se vyskytují nové sportovní oddíly. Například florbal zde zažil obrovský boom. Na území města působí desítky ne-li stovky florbalistů. Zvýšením peněz jsme tak jen reagovali na vzniklou situaci,“ okomentoval důvody navýšení peněz pro sportovce Luděk Štíbr.

Nejzásadnější změnou v letošním grantovém řízení je možnost čerpání peněz i na děti, které nemají trvalé bydliště v Rakovníku.

Právě čerpání grantu na základě počtu dětí bydlících v Rakovníku, nikoliv na celkový počet v klubu, bylo trnem v oku nejen větších sportovních klubů, například SK Rakovník nebo TJ Tatran Rakovník či HC Rakovník, ale také tehdejším opozičním zastupitelům. Ti takovýto systém označovali za postupnou likvidaci velkých klubů.

„Jedná se o likvidaci velkých sportovních oddílů, které dělají pravidelnou činnost. Tam jsou ztráty statisícové. Naopak malé kluby dostávají čtyřnásobnou částku,“ kritizoval rozdělení peněz před necelým rokem Luděk Štíbr.

Se systémem pak nesouhlasil ani tehdejším předseda sportovní komise Jiří Froněk. Ten se nechal slyšet, že předchozí systém více odrážel činnost jednotlivých klubů.
Vedení města tehdy v čele se starostou Pavlem Jenšovským (ČSSD) ve změně naopak vidělo spravedlivější podmínky pro všechny.

Všichni zájemci o finanční podporu města Rakovník si mohou požádat o grant nejpozději do pátku 15. února do 12 hodin. Následně budou žádosti po formální a také obsahové stránce posuzovat jednotlivé komise, které připraví podklady pro radu města. Ta schvaluje příspěvky do maximální výše 50 tisíc korun, vyšší částky podléhají ke schválení zastupitelstvu města.

Formuláře a podklady najdou zájemci nejen na webových stránkách města Rakovník, ale také si je mohou vyzvednout i na jednotlivých odborech Městského úřadu Rakovník. Rozdělení grantů by pak měli řešit zastupitelé na březnovém zasedání.