„Již podruhé se šetřením ombudsmana ukázalo, že město nepochybilo, jde-li o fungování městem zvolené-ho systému placeného parkování a související regulaci dopravy v centru města dopravními značkami,“ řekl k vyústění sporu starosta Rakovníka Pavel Jenšovský.

Na závorový systém, který reguluje provoz aut v centru města a také rozčiluje řadu Rakovničanů, si stěžoval místní podnikatel Jan Loder. Vadilo mu, že jeho zákazníci, zaměstnanci a hosté jsou nuceni platit i za stání svého auta v místě čtyř pronajatých parkovacích ploch.

„Cílem stěžovatele bylo dosáhnout toho, aby blíže neurčení zákazníci a hosté, kterých může být dle vyjádření stěžovatele za den desítka až stovka, měli průjezd centrem města ke čtyřem parkovacím místům stěžovatele zdarma,“ uvedla v oficiálním vyjádření mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Rozhodnutí ombudsmanky ale stávající systém parkování v rakovnickém centru posvětilo. V odůvodnění veřejné ochránkyně práv mimo jiné stojí, že úprava místního provozu jednak odráží veřejný zájem včetně prospěchu pro kvalitu ovzduší a zároveň je střední cestou v regulaci provozu aut na náměstí. Přijít by totiž mohl ještě tvrdší zákrok, a to vyhlášení náměstí pěší zónou. Ta je v současnosti v Nádražní a Trojanově ulici.

Vedení rakovnické radnice o parkovacím systému s Janem Loderem jednalo už několikrát. K vyřešení dané situace podnikateli nabízelo možnost vydat čtyři bezplatné parkovací známky (dle počtu pronajatých parkovacích míst) pro konkrétní vozidla zaměstnanců nebo o vydání čtyř přenosných bezplatných parkovacích známek pro zákazníky a hosty.

Jan Loder na radnici kvůli parkování na rakovnickém náměstí zamířil už před více než rokem. Tehdy přišel se svým inovačním návrhem. Parkování na Husově náměstí měly vyřešit parkovací automaty, které by pro svůj provoz využívaly moderních technologií a daly se snadno kontrolovat. Inspiraci prý podnikatel hledal ve Švýcarsku.

Jenže zastupitelstvo se tehdy dohodlo jinak. Stávající systém se závorami z centra města proto jen tak nezmizí. Naopak. U výjezdu z náměstí kvůli plynulosti provozu navíc ještě jedna přibude. Novinkou pro řidiče ale bude placení parkovného u platebních terminálů. U závory tak řidiči pouze přiloží lístek k čtecímu zařízení a odjedou. Ulice Nádražní a Trojanova by měly i nadále zůstat pěšími zónami.

Nekonečný je také příběh o výběrčí budce na Žižkově náměstí. Nejenže se nachází v blízkosti historických památek města, jako je Chrám sv. Bartoloměje či přilehlá Velká zvonice, kterým rozhodně na kráse nepřidá.

Hlavním důvodem, proč by se jí mnozí Rakovničané, ať už řidiči či pěší, rádi zbavili, jsou ale kolony aut při výjezdu z centra. Často čítají desítku i více vozů.

Už do konce roku by však své stálé místo mohla opustit. Vše záleží na tom, zda město dostane potřebné stavební povolení pro umístění nových závor.

Husovo náměstí nyní slouží jako parkoviště a příjezdová komunikace k domům stojícím uvnitř zóny. Rezidenti a abonenti, kteří parkují na svých vlastních pozemcích, dostávají vjezdovou kartu zdarma. Ti rezidenti a abonenti, kteří z nějakého důvodu na svých vlastních pozemcích parkovat nemohou nebo nechtějí, a parkují tedy na náměstí, tak ti si mohou vyřídit čipovou kartu opravňující k parkování za zvýhodněnou cenu.