Řešením je jednoduchý, avšak účinný krok: sešlapávání plastů a papíru před jejich vhozením do odpadového kontejneru. Sešlapávání obalů se ušetří prostor v kontejnerech a výrazně se sníží jejich objem. "To znamená, že do kontejnerů se vejde více odpadu, což zmenšuje potřebu jejich častého vyvážení. Méně vyvážení znamená méně emisí ze svozových vozidel, což je přínosné pro kvalitu ovzduší v našem městě," uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Recyklační zařízení pracují efektivněji, když je odpad kompaktnější. Sešlapáváním plastů a papírů usnadňujeme jejich zpracování a zvyšujeme šance, že budou úspěšně recyklovány místo toho, aby skončily na skládce.

Recyklací lidé šetří nejen prostředí, ale i ekonomické zdroje. Sešlapáním odpadu přispívá k tomu, že méně materiálu skončí jako odpad a více se jich vrátí do oběhu jako nové produkty.

"Plastové lahve je nejlepší sešlápnout podélně a uzavřít víčkem, aby si zachovaly svůj zmenšený objem. U větších plastových obalů odstraňte veškerý vzduch a pokud možno je rozřežte na menší části. Kartonové krabice rozložte nebo roztrhejte na menší části. Staré noviny, časopisy nebo kancelářský papír stlačte do kompaktnějších balíků," sdělila návod mluvčí radnice.

Podle ní sešlapáváním plastů a papírů před vhozením do odpadového kontejneru udělají občané pro město Rakovník velkou službu. "Tento jednoduchý akt přispívá k lepší recyklaci, snižování emisí a ochraně našeho prostředí. Jako občané máme moc udělat změnu svými každodenními činy. Začněme tímto malým, ale významným krokem k udržitelnější budoucnosti. Začleňme sešlapávání odpadu do naší rutiny a staňme se příkladem pro naše sousedy a přátele. Společně můžeme Rakovník učinit zelenějším a čistějším místem pro život. Připojte se k nám v této snaze a staňte se příkladem," uzavřela Hradilová.