Finance
„Formuláře se dají stáhnout z městských webových stránek, jsou k dispozici i v informačním centru na Husově náměstí nebo v podatelně radnice,“ infomoval místostarosta Jan Švácha. Samotné žádosti se pak budou shromažďovat do 30. listopadu v podatelně radnice. Stejně jako v minulých letech i letos jsou jednotlivá témata grantů stejná – týkají se sdružení a spolků, oblasti sportu a kultury a životního prostředí. Grantová témata v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví budou ještě vyhlášena.

Podle předpokladů půjde i letos do grantové politiky stejné množství peněz jako v letech minulých – tedy například 1,1 milionu na sport, nebo půl milionu na kulturu. Tyto sumy budou definitivně potvrzeny při projednávání rozpočtového provizoria (definitivní rozpočet města se schvaluje až po schválení rozpočtu republikového parlamentem – pozn. redakce) zastupitelstvem na listopadovém zasedání.

Kromě grantů ovšem radnice každoročně investuje do sportu a kultury další nemalé peníze přímo z rozpočtu – jedná se například o příspěvek na činnost pro pět největších sportovních klubů (SKR, HCR, VKR, HC 1972, HVS) nebo přímo na velké reprezentativní kulturní akce (Heroldův Rakovník, Rakovník bratří Burianů, Otevírání bran, posvícení ad.).

Jednu změnu ovšem letošní grantová schémata přinášejí. V příštím roce totiž Rakovník bude slavit 420 let od povýšení na královské město. Vedení radnice má představu, že řada tradičních akcí, na něž jdou příspěvky z grantů, by v roce 2008 mohla být pořádána právě duchu těchto kulatých oslav.
„Kromě akcí, které jsou pořádány i za přispění grantových peněz, počítáme se speciálními financemi vyčleněnými přímo na toto výročí. Rozpočet oslav 420. výročí povýšení včetně předběžného programu by měl být znám do konce letošního roku,“ vysvětloval plány kulturní komise místostarosta pro kulturu Jan Švácha.

Oslavy by slavnostně měly být zahájeny na březnovém plese Královského města Rakovník v kulturním centru.