Zastupitelé vytipovali sportovní halu Bios, polikliniku a čtyři mateřské školy.

Odbor investic městského úřadu proto zajistil poptávkové řízení na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov.
Cenové nabídky byly předloženy k devatenáctému srpnu. Ze čtyř firem předložila nejnižší nabídku firma z Prahy 10. Zateplení všech staveb najednou by si vyžádalo spoluúčast města ve výši zhruba osmnácti milionů korun. To je obrovská částka, kterou nelze najednou uvolnit z městského rozpočtu.

„Budovy nechceme samozřejmě zateplovat najednou. Necháme si postupně vypracovat energetický audit a podle jeho výsledku se rozhodneme, s kterou budovou začneme,“ upřesnil starosta města Karel Filip.

Vzhledem k tomu, že na zateplení budov bude vypsán dotační titul z fondu životního prostředí již na podzim, po energetickém auditu přijde na řadu zhotovení projektové dokumentace.

Tím se všechny budovy připraví. Postupně by mohly být zatepleny všechny.
Žádost o dotaci radní podají na budovu, která podle uskutečněného auditu vykáže největší tepelnou ztrátu.