Letos rozdíl mezi příjmy a výdaji činí plus pět milionů čtyři sta třicet tisíc korun. Z této částky město zaplatí úvěry ve výši dva miliony pět set osmdesát tisíc.

Další milion a půl se převede na zvláštní účet pro rekonstrukci a výstavbu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.
Zbývající částku jeden milion tři sta padesát tisíc, což je příjem z prodeje bytu na Žižkově náměstí, chce zastupitelstvo investovat ve městě. Návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu až do roku 2014. Rozpočet byl schválen velkou většinou na konci loňského roku.

Přebytkový rozpočet se podařilo sestavit také díky několika úsporám. Velkou částkou, která do rozpočtu přibyla, je už zmiňovaných jeden a půl milionu korun z provozování kanalizační sítě.

Kanalizaci mají nyní v pronájmu Technické služby Nového Strašecí. Tyto peníze půjdou na zvláštní účet.

„V žádném případě nebudou použity na jiné účely, aby tak byly proinvestovány na různých malých akcích. Z peněz se výhradně uhradí opravy a údržbakanalizace. Také je chceme použít na dokanalizování a rekonstrukci čističky odpadních vod města. K získání celkové sumy na tyto akce požádáme o dotace,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.

Další úsporu rovněž přinesl odpad. Od začátku minulého roku se ve městě začal více třídit. Přibyly kontejnery na tříděný odpad. Peníze za vytříděné suroviny přišly do svozu netříděného komunálního odpadu a to znamenalo další úsporu.

Méně peněz vydaných z městské pokladny znamenalo také připojení na místní internetovou síť Bubákov. Díky tomu jsou hovory mezi úřady měst, školou a školní jídelnou zdarma. V základní škole to znamenalo roční úsporu sedmdesát tisíc korun.

Další ušetřené peníze letos přinese zakoupení kalolisu do čistírny odpadních vod. Jeho používáním se sníží objem vyprodukovaných odpadních kalů a tím se uspoří až tři sta tisíc korun měsíčně.

V tomto roce zastupitelé počítají s několika investicemi. První z nich je rekonstrukce ulice Ke stadionu. Náklady na ni jsou zhruba sedm milionů korun.
„Část by byla hrazena z Fondu regionálního operačního programu, část by hradilo město,“ řekl starosta Filip.

Dalšími prioritami jsou nové přechody na Žižkově náměstí, zvýšení počtu parkovacích míst u polikliniky, nové parkoviště v Křivoklátském sídlišti, úprava parku u kaple sv. Isidora a autobusové zastávky v Karlovarské ulici a dokončení komunikace Na spravedlnosti.

Rozpočet města:

Příjmy:
Daňové: 42 692 000 Kč
Nedaňové: 6 010 000 Kč 
(z činnosti kulturního zařízení, knihovny, z pronájmu městské kanalizace)
Kapitálové: 1 350 000 Kč (prodej bytu na Žižkově náměstí)
Dotace: 13 855 000 Kč (na školství, výkon státní správy, sociální dávky)
Financování: město nepředpokládá přijetí žádného úvěru

Výdaje:
Běžné: 57 875 000 Kč (neinvestiční výdaje na činnost orgánů a organizačních složek.)
Kapitálové: 600 000 Kč (zpracování nového územního plánu a projektových dokumentací)
Financování: 2 580 000 Kč (úhrada přijatých úvěrů na pořízení objektů pojišťovny a kulturního zařízení, zateplení škol a služební vozidlo městské policie)

Další podrobnosti najdete na webových stránkách města.