Podle firmy Andante, která v rakovnické radnici provozovala restauraci Radniční sklípek, se jedná o výši nevypořádaných investic. Město s tímto tvrzením ovšem nesouhlasí.Podle žalobce se jedná o výši neuhrazených investic do Radničního sklípku, restaurace v komplexu radnice, kterou tato firma do loňského léta provozovala.
„Nehodláme tuto částku dobrovolně uhradit. Podle našeho právního oddělení nemá Andante na tuto sumu nárok. Rada pověřila naši právničku Ladu Vostrou zastupováním u soudu,“ řekl k tomu starosta města Zdeněk Nejdl.

Soudní pře
Andante po dohodě s radnicí přebudovala nebytové prostory restaurace. Nejdl tvrdí, že rada města odsouhlasila náklady na rekonstrukci ve výši 770 tisíc korun, které si firma během deseti let měla odbydlovat. Částka 1,2 milionu vzešla z posudku, který si firma zadala až nyní. Andante podnikala ve sklípku tři roky a platila měsíční nájemné, které bylo stanoveno s ohledem na odbydlování na 8,5 tisíce korun.

Loni zde firma skončila – důvodem byla ztráta oprávnění k provozování restaurační činnosti, o ukončení této živnosti si firma sama požádala. „Oni dobrovolně ukončili nájemní vztah. Je jejich problém, že si celou částku neodbydleli. Máme podporu i v sepsané smlouvě. Neodbydlená částka se dá podle ní totiž považovat za sankci, smluvní pokutu. Přesto se jedná o právní problém, který může vyřešit, podle nás, pouze soud,“ dodal k případu starosta Nejdl.