Kanalizační síť Pavlíkova by měla být hotova nejpozději v létě letošního roku. Městys Pavlíkov totiž obdržel od ministerstva zemědělství druhou část dotace na výstavbu kanalizace. Nic tak nebrání jejímu dokončení. V loňském roce se podařilo Pavlíkovu úspěšně zrealizovat výstavbu kanalizační sítě, označenou jako S3, která vede podél hlavní silnice ve směru na Rakovník v části obce nazývané Za Bránou. Letos by se tedy měli dočkat kanalizace obyvatelé domků kolem parčíku u kulturního domu a dále bude výstavba pokračovat směrem k autobusové zastávce na návsi v Pavlíkově. Zde bude kanalizační síť napojena na již používanou kanalizaci v Ovčárně. Další fáze výstavby měla směřovat od místního kulturního domu severním směrem k novostavbám.

Stavbu kanalizační sítě bude stejně jako v minulém roce i letos provádět firma EKO stavby Louny. Na dokončení kanalizace bude během několika měsíců prostavěno 6,562.000 Kč, dotace od ministerstva činí 2,749.000 Kč. Městys Pavlíkov připomíná občanům, že je připraven pomoci při zajištění územního souhlasu potřebného pro stavbu kanalizační přípojky.