Největší akcí poslední doby byla rekonstrukce kostela sv. Martina. Pozdně barokní památka patřící obci byla vystavěna v roce 1774 z prostředků a darů obyvatel a její oprava již byla podle starostky Mšeckých Žehrovic velmi nutná. Kostel sv. Martina je evidovanou kulturní památkou a celé „obnově kostela“ dohlížel Národní památkový ústav, spolu s Odborem památkové péče v Rakovníku.

„Konečně se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství v plné výši, a to sedm set tisíc. Oprava se týkala exteriéru spočívající v opravě střešního pláště, opravě krovů, opravě a nátěru fasády. Kostel se již hodně rozpadal, takže jsem ráda, že už má hezký, nový vzhled,“ pochvaluje si rekonstrukci Romana Metelková. „Připadalo mi zcela normální, pokusit se zachránit naše kulturní dědictví,“ doplnila.

Vedení obce dále nechalo opravit částečně chodníky, na které však žádosti o dotaci nezískalo, dále veškeré vpusti do dešťové kanalizace, a to jak v Mšeckých Žehrovicích, tak i v Lodenici. V obou obcích jsou dnes opraveny všechny autobusové zastávky. „Také jsme se trochu zaměřili na údržbu obce. Umisťovali jsme dřevořezby, lavičky, aby se u nás měli lidé kde posadit,“ doplnila starostka Mšeckých Žehrovic.

V současnosti podala obec nové žádosti o dotace, a to zejména na výstavbu kanalizace v Lodenici, která je v Mšeckých Žehrovicích pro příští čtyři roky hlavní tématem. Dále se chystá oprava obecného úřadu, který má krásnou a zajímavou historii, když původně sloužil pro školní účely, a to již od roku 1868, kdy byla budova postavena.

„Žádali jsme v minulosti o dotace alespoň na výměnu oken, dveří, a dostali jsme dotaci ve výši 90 procent. Akce byla podpořena 405 tisíci Kč. Letos požádáme o dotaci na výměnu krytiny, do které zatéká. Chceme položit novou krytinu, okapy. Poté bude následovat oprava fasády, odvodnění a sanační práce,“ přiblížila Romana Metelková s tím, že se obec ještě zaměří na revitalizaci rybníků.

Neméně důležitá je také výstavba nových chodníků, na níž bude rovněž upřena v příštích měsících pozornost. „Dávali jsme i anketu, co si lidé v obci nejvíce přejí a zvítězily právě nové chodníky. Ještě bychom chtěli zřídit mateřskou školu, ale to až poté, co bude zajištěná kanalizace a dá se dohromady obecní úřad,“ dívá se dopředu Romana Metelková.