To v závěrečném protokolu uvedl vedoucí odboru inspekce Miroslav Zemandl. „Pokud v rámci opatření k odstranění nedostatků nesjedná zaměstnavatel nápravu, lze se obrátit na příslušný soud,“ napsal Zemandl.

A úřednice Jana Titzlová rozhodně takto celou věc ponechat nehodlá. V případě potřeby, tedy pokud se vedení úřadu k celé věci postaví lhostejně, je ochotna se soudit. „V případě nutnosti jsem rozhodnuta rozšířit žalobu,“ vzkázala Titzlová.

Tajemnice MěÚ Rakovník Eliška Holková byla celý čtvrteční den k nezastižení. Účastnila se porady s jednotlivými vedoucími odborů ve Skryjích. Kontaktovali jsme proto tiskového mluvčího radnice Jana Poláka a požádali jej o stanovisko radnice k celé věci. „MěÚ Rakovník si zpracuje vlastní právní analýzu a vyhodnotí veškerá rizika následných kroků.“ řekl Polák.

Zkušenosti s tímto typem soudního sporu město Rakovník má. Před časem prohrálo podobný spor s jeho bývalým zaměstnancem Jiřím Chvojanem - článek čtěte zde.