Jakékoli nařčení však Miloslav Kubínek popírá. Ten se nechal slyšet, že to byl právě on, kdo byl k dění uvnitř strany zdrženlivý. Důvodem, proč tak vedení komunistů v Rakovníku činí, je podle bývalého lídra této strany fakt, že se vážným způsobem porušují stranické stanovy.

„Vedení obhajuje porušování stanov účelovými nesmysly," zlobí se Miloslav Kubínek. Jak uvedl, byl členem skupiny, jež připravovala volební program a také kandidátku do komunálních voleb. Když však měly být materiály představeny zástupcům základních organizací na schůzi, došlo k jejich přepracování.

„Asi týden před konáním schůze jsem zjistil, že pan Roušavý přepracoval volební program a pravděpodobně změnil i připravené pořadí na kandidátce. Od pracovníka sekretariátu jsem se pak ještě dozvěděl, co může, či nemůže být ve volebním programu," uvedl Miloslav Kubínek. V reakci na to se snažil svolat pracovní skupinu, aby změny projednala. To se ovšem nestalo, ačkoli to prý měl přislíbené.

„Pravděpodobně nikým neschválené písemnosti byly použity při jednání zástupců základních organizací. Tím došlo k závažnému porušení stanov a vnitrostranické demokracie. Proto jsem se vzdal členství," vysvětlil Miloslav Kubínek.

Členové okresního výboru komunistické strany v Rakovníku však vidí celou věc úplně jinak.

Podle nich se mělo o pořadí na kandidátce a vlastně i o lídrovi pro komunální volby rozhodnout právě na schůzi delegátů konané třicátého června v tajném hlasování.

„O konečném znění volebního programu a o lídrovi kandidátky rozhodovala tajným hlasováním schůze delegátů, která se konala třicátého června a z které se Miloslav Kubínek omluvil a současně sdělil, že odstupuje z kandidátky. Zřejmě nechtěl podstoupit volbu lídra tajným hlasováním," napsali členové výboru.

Ti dále zmínili, že zastupitel Miloslav Kubínek byl členem kolektivu, který připravoval kandidátku pro říjnové komunální volby a také volební program.

Podle Okresního výboru KSČM v Rakovníku tak měl Miloslav Kubínek možnost uplatnit své představy.

„Je nám líto, že to pan Kubínek, jak ukazuje jeho dopis, nepochopil. Je jeho věcí, že nevyužil jednání delegátů k prosazení sebe samého i svých myšlenek a zvolil pomlouvačný dopis místo demokratického tříbení rozdílných názorů," ohradili se členové výboru proti tvrzení Miloslava Kubínka.

Ten ale Rakovnickému deníku řekl, že o chystaném tajném hlasování vůbec nevěděl.

„Ani jsem to netušil, neboť mi třikrát byla vyslovena podpora. Pak by to mohla být i prázdná gesta nebo i jen taková taškařice. Třetího července mě přišel předseda okresního výboru Vlastimil Hornof požádat, abych vzal své rozhodnutí zpět. Dnes však píše, že jsem zvolil pomlouvačné jednání, což považuji za neseriózní, neboť jsem pro sdělovací prostředky ve vztahu ke straně byl velice zdrženlivý a pouze popsal pravdivou část událostí," napsal Miloslav Kubínek.

Další nové hnutí?

Miloslav Kubínek také ještě podotkl, že v nadcházejících komunálních volbách, které se uskuteční desátého a jedenáctého října, nechtěl původně již za komunistickou stranu kandidovat. Usiloval totiž o založení nezávislého hnutí, jehož členskou základnou by byli sympatizanti zaniklé Strany důchodců.

„Stal jsem se členem nově vzniklého výboru, nepředpokládal jsem další kandidaturu za KSČM. K podání žádosti k zápisu hnutí, před koncem roku 2013, chyběly vypracovat pouze stanovy. Neočekávané pak pro mne bylo, když jsem se dozvěděl, že se mnou předseda okresního výboru počítá i pro letošní komunální volby," napsal Kubínek. Ten nabídku přijal a tím skončily veškeré práce na přípravě nového nepolitického hnutí.

Současnost

Miloslava Kubínka nahradil v pozici lídra pro podzimní komunální volby Vladimír Kvasnička. Miloslav Kubínek jako nestraník přijal nabídku hnutí Ano 2011, kde je na pátém místě kandidátky. Podle svých slov dostal ještě nabídku od dalších dvou subjektů. „Za nabídky jim velice děkuji," dodal Miloslav Kubínek.