Mladí hasiči lano překonávali různě. Někteří ho přeručkovali, nebo se o to jen pokoušeli a na označenou metu nedosáhli. Někteří si pomohli tím, že se na lano zavěsili nohama. Ručkování se zvlášť dařilo malým hasičkám z Kolešovic. Ručkovaly po laně jako opičky. Za mohutného povzbuzování kolegů pak družstvo kolešovických hasičů, stejně jako ostatní, doběhlo do cíle na hřišti.

Hlavní zápolení se dále odehrávalo na hřišti, kde štafetu běhali ti nejmenší hasiči
 v přípravce, takže běh 
s proudnicí zdolávali i čtyřletí borci. Doběhnout do cíle i s těžkou hadicí se nakonec všem podařilo, ať už za mohutného povzbuzování kolegů nebo vedoucích. Na téměř plném hřišti účastníků vůbec vládla pěkná sportovní atmosféra.

S účastí byla spokojena i Jaroslava Čečrlová, vedoucí Odborné rady mládeže Rakovník: „Přijelo asi tři sta třicet dětí z dvaceti hasičských sborů. Je to výborné. Hasiči nám přibývají každý rok, hlavně v kategorii dorostenců. Ti soutěží jako jednotlivci, což je dobré, protože ve věku 15 až 18 let se těžko na jedné vesnici sežene družstvo sedmi kluků nebo holek. Máme z toho velkou radost, protože tihle mladí jsou důležití pro přechod do jednotek dobrovolných hasičů. Tam potřebujeme mladé stále."
Mladí u hasičů zůstávají. Řada z nich jako profesionální hasiči, nebo u dobrovolných hasičů či jako vedoucí mládeže.
V Senomatech v prvním kole si síly měřili ve hře Plamínek nejmladší hasiči ve věku tři až šest let, ve hře plamen děti ve věku 6 až 15 let. Soutěžil i dorost od 13 do 18 let. Bojovali v disciplínách: štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti.

„Tento závod plní mladší, starší kategorie a dorost. V kategorii dorostenců je třicet šest závodníků. Běží po tříkilometrové trati. Na šesti stanovištích mají střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, poznávání topografických značek, orientaci mapy, poznávání požárních prostředků, určování hasících přístrojů a překonávání lana," popisovala disciplíny Jaroslava Čečrlová.

Dorostenci měli trasu o něco těžší. V některé části se neorientovali podle fáborků, ale podle azimutu zapsaného na startu. Aby se na trati neztratili, museli najít tři orientační body.

Pro přípravku neexistují jednotná celostátní pravidla, v podstatě každý okres má svá. „My závodíme už patnáct let podle upravených směrnic hry Plamínek. Závod požárnické všestrannosti děti běží jen čtyři sta metrů, ale nacvičují disciplíny, které upotřebí ve vyšších kategoriích, například lezení po laně a zdravovědu. Na hřišti běhají štafetu trojic, kde se učí zapojovat hadice," popisovala Jaroslava Čečrlová. Znalosti se jim rovněž hodí později při štafetě dvojic, kde už svinují hadice.

Na první kolo navazuje druhé, na jaře, kde soutěží přípravka, plamen a dorost zvlášť. Získané body z obou kol se sečtou. Vítězové v kategorii starší hasiči a dorostenci postupují do krajského kola.