Nová dohoda o spolupráci při výskytu ptačí chřipky mezi myslivci a veterináři je v platnosti víc jak měsíc, ale myslivci ve středních Čechách o ní nic netuší.

Nejasnosti
Dohoda byla těmito organizacemi uzavřena na začátku června a jejím hlavním obsahem je spolupráce mezi veterinou a ČMMJ v boji proti šíření pro člověka smrtelného ptačího viru H5N1, známější pod názvem ptačí chřipka. Myslivci by podle nové dohody měli monitorovat volně žijící ptactvo a v případě nálezu uhynulých ptáků je i předat veterinářům. Hlavním smyslem je zamezení šíření tohoto nebezpečného viru. Další podmínkou smlouvy je i spolupráce při likvidaci ptactva ve vymezených ochranných pásmech, která jsou určena plošně od ohniska nákazy - místa nálezu.

S jednou z podmínek smlouvy příliš nesouhlasí předseda Okresního mysliveckého spolku Rakovnicka Pavel Pýcha. „Likvidaci by měli zajišťovat lidé na to speciálně vyškolení a se speciálním vybavením. Riziko nákazy bez ochranných prostředků, které myslivci nemají k dispozici, je mnohem větší,“ uvedl Pýcha. Navíc o této nové dohodě nevěděl a více se o ní dozvěděl z myslivecké centrály až po našem dotazu, jakým způsobem rakovničtí myslivci kontrolu ptactva v současnosti zajišťují. Podobná neinformovanost ale panuje i v dalších okresech středních Čech – například na Benešovsku a Kutnohorsku.

„Vina je asi na straně ČMMJ, která nám o nové dohodě doposud nedala vědět,“ pokračoval předseda. Podle něho spolupráce při ochraně před ptačí chřipkou mezi rakovnickými myslivci a veterináři již existuje, ale novou dohodou byla pouze písemně stvrzena.
Ani informovanost mezi jednotlivými rakovnickými myslivci není velká. Jako jediný oficiálně o nové dohodě věděl všetatský myslivec Jiří Fuchs. „Hovořilo se o tom na posledním sněmu,“ sdělil.

Druhým dotázaný Stanislav Lísner, zoolog a hospodář myslivců z Hořesedelska, se o této dohodě dozvěděl jen z vlastní iniciativy z časopisu Myslivost, kde o ní byla zmínka. „O dohodě nic nevím,“ do třetice řekl Václav Mařinec z mysliveckého revíru Olešná – Chrášťany. Včera měla být podle informací z rakovnického spolku z myslivecké centrály rozeslána všem jednotám písemná podoba uzavřené dohody a v následujících dnech by pak o ní měli být informováni i jednotliví myslivci.