Jak upozornil ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek, Michal Šarše žije v naprosté harmonii se svým dílem, které je v současné době v porovnání s ostatními sochaři velmi neobvyklé.

„Na tuto výstavu přišla během léta spousta turistů, někteří z ní měli zvláštní pocit, někteří odcházeli naprosto nadšeni a pronesli, že naše galerie stojí za návštěvu, což velmi kvitujeme. Chodila k nám i spousta dětí, které se děl i malinko bály, což znamená, že jeho sochy mají nějaký emoční náboj. Je zde něco, což se současnému umění vymyká. Sochy mají zásadní obsah a záleží na každém návštěvníkovi, zda ho osloví, či nikoliv. Důležité je, otevřít si k nim přístup,“ pronesl Václav Zoubek.

Michal Šarše vyrostl v divadelním prostředí, které mělo na jeho práci velký vliv. Důležité je pro něj zejména téma a příběh. „Téma je pro mě to nejzásadnější. Když mě nějaké takové napadne, ten okamžik mě baví vůbec nejvíc. Vybírám si věci, které mezi sebou mají nějakou vazbu a dávám je dohromady. Z převážné části si všechen materiál vyrábím sám,“ dodal sám autor výstavy.