„Pan Volf písemně požádal o ukončení členství ve finančním výboru," informoval starosta Pavel Jenšovský (ČSSD).

„Jako předseda výboru bych chtěl panu Volfovi poděkovat za jeho práci, mrzí mne, že na funkci rezignoval," dodal Miroslav Koloc (Město pro vás).

"Mojí specializací jsou analýzy a projekty a věřím, že budu platným členem," řekl Josef John na zasedání zastupitelů.