Právě tuto techniku i jiný svět, který odkrývá, představuje výstava v novostrašeckém muzeu s názvem „Svět uvnitř světů, aneb co oko nevidí."

Mnozí z návštěvníků si vzpomenou na školní léta, protože se zde nabízí klasický školní mikroskop a je přímo určený k hlazení. Takže si ho můžete nejen důkladně připomenout, ale také osahat.

Dozvíte se tu také něco o historii mikroskopu. Předchůdcem mikroskopu je čočka. Nejstarší byla nalezena ve staroasyrském Nimrudu a je stará asi 2800 let. První jednoduchý mikroskop se objevil už na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Za otce mikroskopu je považován Antonio van Leeuwehoek z Holandska. Vypracoval metody broušení a leštění jednotlivých čoček. Jako první popsal bakterie a krvinky v kapce vody. Sériová výroba mikroskopů se zahájila v Německu v roce 1847. Samozřejmě jsou tu zmíněni i výrobci v České republice.

Pokrok tady zčásti představují elektronové mikroskopy. Představeny jsou i vědecké a technické mikroskopy, které mají vysokou rozlišovací schopnost. Specializují se například na pozorování povrchů kovů. Objekty pozorované konfokálním mikroskopem si můžete prohlédnout na fotografiích. Určitě vás bude fascinovat anténa brouka chrousta. Sami pak můžete v mikroskopu pozorovat šupiny na křídlech motýla, nebo trichomy (chlupy)na listech hlošiny.

Výstava se uskutečnila ve spolupráci s Gymnáziem Jana Amose Komenského v Novém Strašecí v rámci společného projektu s ČVUT v Praze. Projekt nese název Příprava pedagogů středních škol pro práci s nadanými studenty. Do tohoto dvouletého projektu bylo vybráno novostrašecké gymnázium a gymnázium v Neratovicích.

„Během projektu vznikne vědeckovýzkumný seminář, který by měl pedagogy vést k tomu, jak pracovat s mimořádně nadanými žáky. Seminář je orientován nejen na přírodní vědy, ale i na společenské vědy a umění," vysvětlil ředitel gymnázia Richard Spiegl.

Další částí projektu byl výukový seminář digitální fotografie pod vedením Martina Frouze. Účastnili se ho pedagogové gymnázia zapojení do projektu.

Výstava v novostrašeckém muzeu potrvá do pátku 2. listopadu. Ve stejný den se zároveň uskuteční její derniéra za přítomnosti odborníků, kteří se na projektu podílejí. Začátek je v půl jedenácté.
K projektu pro výuku nadaných dětí i výstavě se ještě jednou podrobněji vrátíme. Přineseme vám rozhovor s Václavem Liškou, vedoucím stavební katedry ČVUT v Praze.