Investorem celé akce je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, kterého jsou členy jak městys Křivoklát, tak obec Městečko. „Ta se, jak už jsem avizoval, připojí v další fázi realizace projektu. My jdeme do finále příprav," připomněl starosta Křivoklátu Milan Naď.

Stavba čističky by podle posledních informací  mohla začít v letních měsících letošního roku. Objekt bude stát na místě současné kořenové čistírny odpadních vod. „Následovat budou práce na výkopech a pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí v celé obci," sděluje starosta. Kanalizace byla změněna z gravitační na tlakový systém. Mimo jiné to znamená, že nemusí být ukládána do velké hloubky, aby byl dodržen její spád, a navíc po finanční stránce bude daleko levnější." „Pokud obdržíme dotaci, tak by celá akce měla být hotova do konce roku 2017. To  je za chvíli, času není mnoho. Stavební práce budou probíhat souběžně, jedna firma bude stavět ČOV a druhá pokládat potrubí. Takže by se to mohlo zvládnout v pořádku a včas," upozornil Milan Naď.

Jako členové sdružení nabídly obě obce jednorázový finanční příspěvek. Jeho výše se odvíjí podle počtu obyvatel.  „Křivoklát vloží do sdružení finanční příspěvek  6,8 milionu korun a Městečko 4,4 milionu korun," zdůraznil Milan Naď. Zároveň připomněl, že Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech funguje na základě solidarity. „Někteří občané během veřejné schůze nemohli pochopit, že třiadevadesát starostů solidárně přispěje dvěma středočeským obcím několik milionů a řeknou, my vám  pomůžeme postavit kanalizaci a vodovod! Ale ono to tak funguje! Až v budoucích letech bude stejný problém řešit starosta jiné obce, tak pro něj křivoklátský starosta také určitě zvedne ruku a podpoří ho. Sdružení není  firma a nemůže zkrachovat," konstatoval Milan Naď s tím, že sdružení funguje na základě vybírání vodného a stočného, které umožňuje takovýto způsob financování. „To je to, čemu v dnešní době už lidé nerozumí.  Nechápou, co je to solidarita, 
a už vůbec ne solidarita mezi obcemi," upozornil Milan Naď.

Ve všech obcích v rámci sdružení se platí jednotné vodné a stočné, které činí 
73 Kč včetně DPH. „Bez ohledu na to, zda bydlíte v Karlových Varech či Lišanech nebo Lužné na Rakovnicku, kde už infrastrukturu jako členové tohoto sdružení mají několik let," uvedl Milan Naď.

Problém s odkanalizováním obcí a jejich napojení na čistírnu odpadních vod je dlouhodobý problém. Na Křivoklátě byla realizována část kanalizace v devadesátých letech minulého století, na kterou je napojen hrad, kiosek na parkovišti a jeden rodinný dům. Ostatní domy mají žumpy nebo malé čistírny odpadních vod, odvoz fekálií je všeobecný problém, vzhledem 
k nedostačující kapacitě stávajících ČOV.
Už proto, že Křivoklát a Městečko leží v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, se starostové snaží chránit životní prostředí a zároveň umožnit občanům stejný komfort žití, jaký mají lidé ve městech.