Kostelem zněla Rybova Česká mše vánoční. Dalo by se říci, že „Rybovka“ je notoricky známá věc a sotva může nabídnout něco nového. Jenže v provedení dirigenta Miloše Boka dokázala opravdu překvapit.

Miloš Bok dirigoval Dětský orchestr Karlovy Vary a Karlovarský pěvecký sbor. Kdo si představoval přísného muže ve fraku, ten se mýlil. Sbor i orchestr byl doslova na dosah posluchačům. Těsně u muzikantů stál jejich dirigent v černém kabátu. Dirigoval jakoby pro každého zvlášť a přece pro všechny dohromady. Když měly zahrát housle, Miloš Bok se naklonil až k houslistovi a pokynul jen jemu. Zrovna tak to bylo u tympánů. Když muzikanti pasáž zvládli dobře, odměnil je upřímným úsměvem. Se stejným úsměvem vybízel ke zpěvu i sboristky.

Když zrovna chviličku nedirigoval, strčil si ruce do kapes kabátu. Také zpíval některé party. Člověk si zkrátka na chvilku připadal jako v kostele někde na vsi při zkoušce místních muzikantů, kterým dává jejich učitel pokyny, jak mají hrát a ještě si s nimi s chutí zazpívá. V tak neformálním duchu se celý koncert nesl.

Ovšem výkon byl hoden opravdových umělců. Závěrem diváci ve zcela zaplněném kostele tleskali vstoje a vynutili si krátký přídavek České mše vánoční.

Miloš Bok

Už ve dvanácti letech začal studovat na pražské konzervatoři. Absolvoval obor klavír u prof. Jaromíra Kříže a krátce poté se stal posledním žákem profesora Josefa Páleníčka na pražské AMU. Vede dětský symfonický orchestr Karlovy Vary. Žije v Močidlci u Žlutic. Tady hraje na varhany. Externě učí a diriguje školní orchestr na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Zároveň působí jako skladatel a komponuje chrámovou hudbu. Složil například symfonickou hudbu k pohádce Anděl Páně. Drží se zásady dostupnosti a srozumitelnosti hudby širokému publiku.