Opět vyrazil na cestu na Rakovnicko. Zase navštívil známá místa, jakými jsou pro něj Základní škola v Novém Strašecí i samotné město. Navštívil také nakladatelství, se kterým spolupracuje na vydání nově připravované knihy. Pak znovu po roce navštívil Domov seniorů v Novém Strašecí, kde uspořádal krásný vánoční koncert. Svátečně vánočně upravená multifunkční místnost byla plná posluchačů jak z Domova seniorů, tak i z Alzheimercentra Pohoda.

Posluchači se těšili na jeho vystoupení a nejen na to. Stejně tak se těšili, že si s ním známé písničky a koledy také zazpívají. Nejprve zahrál a zazpíval pár úryvků a melodií z děl autorů vážné hudby, poté připomněl nastávající vánoční čas pásmem koled. Hned po nich vložil do svého vystoupení pásmo dechovek, a to jak polek, tak i valčíků. Zazpíval také několik árií v italštině a francouzštině. Jeho posluchači byli nadšeni a každou jeho píseň si užívali a zejména koledy a lidovky si zazpívali s ním. Svoje vystoupení doprovázel zajímavými příběhy a zážitky ze svého bohatého kulturního a společenského života.

Nakonec slíbil, že příští rok znovu přijede. A možná, že to bude dříve než na Vánoce. Ve hře je ještě termín výletu klientů Domova seniorů na Berounku v červnu, nebo zářijové plánované setkání v Novém Strašecí.
Nejpozději ale znovu před Vánocemi. Takže příští rok zase na shledanou!

AUTOR: BOHUMIL KNOBLOCH