Její název je stejný, jako motto této mezinárodní organizace - Milosrdenství mezi zbraněmi.

1863 - 2013: 150 let Červeného kříže
 17.2.1863 se v Ženevě na první schůzi sešli ženevští občané Dunante, Moynier, Dufour, Appia a Maunoir. Rozhodli o ustavení stálého mezinárodního výboru pro pomoc raněným vojákům.

Mezinárodního konference za účasti zástupců vlád 16 států uznala  výbor jako specifickou mezinárodně působící instituci.

Národní společnost Červeného kříže pro království české byla založena před 145 lety - 5. září 1868.

Před 20 lety - 5.června 1993 - vznikl Český červený kříž, jako nástupce rozděleného Československého červeného kříže.