Po čtyřech volebních obdobích jste se rozhodl už nekandidovat. Proč?
Šestnáct let je dlouhá doba. Navíc jsem již v důchodovém věku, s tím souvisí také zdravotní problémy, máme vnoučata. Proto jsem se rozhodl skončit. Je na čase, aby se vedení ujala mladší generace, která přichází se zajímavými nápady. Ti lidé mají potenciál, jsou to chytří lidé a nemám tak o budoucnost obavy.

Věk a rodina byly tedy hlavní důvody?
K rozhodnutí mne vedl soubor různých důvodů. Jak jsem říkal, šestnáct let je dlouhá doba, člověk už nemá takovou páru, už se jednalo o zavedený stereotyp práce. Navíc k tomu čím dál více různých omezení samosprávy a podobně. Říkám, byl to soubor důvodů, proč jsem se rozhodl skončit.

Asi jednou z příčin vašeho odchodu byla byrokracie?
Ano, i to byl jeden z důvodů. Byrokracie je čím dále více, neustále ji přibývá, člověk musí být velmi ostražitý, aby nezpůsobil nějaké problémy pro obec. Neustále se zmenšuje svoboda samosprávy, je omezená nejrůznějšími nařízeními a vyhláškami.

Dovedete odhadnout, jak moc byrokracie přibylo?
To nedokáží, ale přibývá ji. Na to by možná byla vhodná studie s lidmi, kteří starostovali v devadesátých letech, kteří ve funkci strávili třeba i 24 let. Ti by měli co srovnávat. Stejně tak by jistě vypověděli o tom, že dříve samospráva mohla daleko více o sobě rozhodovat.

Nastal někdy okamžik, kdy jste chtěl s funkcí okamžitě seknout?
Samozřejmě. Je to stejné jako i v jiných zaměstnání. Stejně tak byla celá řada okamžiků, které člověku dodaly chuť a odhodlání pokračovat. Takových okamžiků bylo naštěstí daleko více než těch negativních.

Co vás konkrétně nejvíce potěšilo?
Nejvíce nás zřejmě držela snaha dostavět čistírnu odpadních vod a také kanalizaci. Kromě toho se nám podařilo dát dohromady komunikace, ale také vybudovat chodník v Pavlíkově. V neposlední řadě mne těší kulturní život v obci a realizace Galerie Jiřího Anderleho v Pavlíkově. Poté nastal přirozený spád a vyvrcholením byla série jazzových koncertů.

Proč se podle vás mladí tolik nehrnout do řízení obce?
Je to spousta administrativy, spousty papírů na vyřízení například stavebního povolení, hlídání nejrůznějších termínů, řešení projektů, těžké chvíle nastávají při přípravě a realizaci liniové stavby, k tomu ještě správní řízení. Je toho opravdu mnoho a člověk musí být neustále velmi ostražitý, aby na to nedoplatila obec.

Je jedním z důvodů také finanční ohodnocení i třeba neuvolněných starostů?
Myslím si, že nyní ubylo dost nespokojených starostů. Od počátku tohoto roku začalo platit nařízení vlády, kdy starosta má právo na minimální odměnu co odvedenou práci. Nechci úplně říkat, že nyní nastala odpovídající úroveň, ale nespokojených starostů ubylo.