Dopadlo to asi tak padesát na padesát procent. Ale také díky projektům spolupráce se MAS Rakovnicko zařadila mezi nejlépe hodnocené místní akční skupiny v České republice. Oproti předcházejícím rokům dnes získává MAS Rakovnicko podstatně více peněz na program Leader.
V těchto dnech začíná realizaci již šestého projektu spolupráce a chystá se na další. Chystá se také na další programové období a k tomu bude potřebovat aktivní partnery.

Od roku 2007 až dodnes nedošlo v členské základně MAS Rakovnicko k výrazným změnám, ale v poslední době se začínají v regionu objevovat aktivnější starostové, zástupci neziskových organizací a podnikatelé, zejména pak ti drobní řemeslníci, malí výrobci, farmáři i aktivní jedinci.
Právě s těmi máme v MAS Rakovnicko vážné úmysly – získat je ke spolupráci na nové strategii rozvoje regionu a vytvořit s nimi aktivně pracující místní akční skupinu, která bude mít dobré výchozí předpoklady pro získání finanční podpory na realizaci svých cílů a priorit.

Turistické taháky
Hlavním motivem či tématem letošní turistické sezóny pro nás bude kámen, respektive kameny.
 Vedle neustále zvyšující se popularity areálu megalitické památky Kounovské kamenné řady pro zájemce tajemna a záhad budeme pracovat na prezentaci druhé megalitické lokality Špičák. Ve spolupráci s obcí Kounov je v současné době připravován velmi dobře se jevící projekt prezentace obou lokalit v návaznosti na expozici kamenných řad v Kounově.

Akce a zajímavosti související s Kounovskými kamennými řadami a Špičákem budeme prezentovat na webu www.krivoklatsko.cz a určitě dojde i k vydání zajímavých turistických výletníků.

Neméně zajímavou a známou lokalitou, ve které hrají prim zkameněliny, je Skryjské kambrium. Rakovnicko 
o. p. s. spolupracuje zejména s Obcí Skryje a Správou CHKO Křivoklátsko na dalším zviditelnění skryjských trilobitů. Už pracujeme i na nabídce pro aktivní turisty. V loňském roce naše společnost realizovala několik nordic walkingových kurzů a vycházek.

Příznivcům severských holí nabídneme od jara několik termínů a lokalit. První nordic walkingová vycházka se uskuteční v rámci slavnostního zahájení turistické sezóny na hradě Křivoklátě 24. 3. Informace o dalších akcích najdete na našem turistickém webu.
 Rakovnicko o. p. s. bude v letošním roce spolupracovat se Svazkem obcí mikroregionu Balkán na projektu Osobnosti Balkánu. V rámci jeho realizace dojde k vydání publikace a k realizaci několika setkání a vycházek zaměřených na nejvýznamnější osobnosti této části regionu.

Další informace na webu www.krivoklatsko.cz a v Rakovnickém deníku

Autor: Radomír Dvořák