SPECIÁLNÍ POSTUP

Střechu presbytáře pokrývají taškami bobrovkami zkušení řemeslníci Oto Korčák a Pavel Pešek. Protože střechu tvoří kužel, musí použít zvláštní postup a ten vyžaduje každou tašku dvakrát oříznout podle naměřených rysek. Zároveň se střešní krytinou se opravuje dřevěná konstrukce střechy. Další postup vysvětlil Jindřich Matuška, stavební technik pro vikariát Rakovník, zaměstnanec Arcibiskupství pražského:

„Pokud se při odkrývání střechy zjistí vady ve dřevě, pozveme pracovníky z Odboru památkové péče Městského úřadu v Rakovníku. Ti stanoví postup opravy, zdali se prvky vymění, nebo zachovají a opraví. Pokud je dřevo narušeno z padesáti procent, tak se takzvaně plátuje nebo protézuje. Latě se vyměňují."
Opravu střechy na presbytáři více jak z poloviny zaplatilo Ministerstvo kultury z havarijního programu, a to ve výši 230 tisíc korun. Ze svého rozpočtu přispěje také obec Panoší Újezd. Římskokatolická církev poskytla 200 tisíc.

DALŠÍ PRÁCE
Kromě nové střechy presbytáře volají po opravě další části. V příštím roce je v plánu nová střecha nad sakristií, což není tak velká položka jako střecha nad presbytářem. Doplňovat se bude ještě pletivo na střeše a nad sanktusní věží, aby dovnitř nelétali holubi. Dále v jednom místě vzlíná vlhkost až do podlahy. Místo se musí odkrýt a příčinu odstranit.

CHÁTRAJÍCÍ KOSTELY
Kostely na Rakovnicku hlavně v malých obcích jsou většinou zavřené a dlouhá léta bez nutné údržby. Pokud se v kostele nekoná žádná pravidelná pastorační činnost, církev kostely nijak zvlášť neudržuje, lidé do kostela nechodí. Ale v Panoším Újezdě jako o jeden z mála kostelů na Rakovnicku se lidé začali sami zajímat už před lety.

„Na opravu tohoto kostela mě upozornil starosta Josef Heller. Pozvali jsme sem lidi z odboru památkové péče. Navrhli jsme opravu do Havarijního programu Ministerstva kultury a díky podpoře památkářů peníze získali," popisoval Jindřich Matuška. Podle něj je dobře, že se lidé začali o kostel zajímat sami a obec se o něj dobře stará.

„Místní berou kostel jako jejich nejstarší kulturní památku. Mnohdy se setkávám s názorem, že kostel je církve, tak ať se o něj církev stará. Ale objekt je zasvěcený Bohu a postavený z iniciativy dávných předků té které obce. Kostel v obci stojí, takže je v podstatě jejím majetkem, i když vlastníkem je církev. Tam, kde se obec o kostel nestará, chátrá, je mrtvý, a církev proto provádí jen velmi nutné opravy. Pokud nemá v obci věřící, kteří by do kostela dobrovolně investovali svůj čas a dary a navštěvovali bohoslužby, kostely upadají. Na Rakovnicku jsou téměř dvě třetiny kostelů v havarijním stavu," zkonstatoval Matuška.

OPRAVY
V roce 2006 ještě byla opravena padající hřbitovní zeď a vyvedena ze sakristie elektrická zásuvka ven.
Práce na opravě kostela pokračovaly v roce 2007 a v roce 2008 až do roku 2011, to podle toho, kolik mohla obec uvolnit peněz ze svého rozpočtu. Nejvíce věnovala v roce 2011, a to sto tři tisíce korun. Celkem pak šlo na kostel z rozpočtu obce během let více jak 400 tisíc korun. Přitom roční rozpočet obce dělá něco přes tři miliony korun.

V roce 2008 kostel vymaloval Vladimír Bárta. Chlapi ze zastupitelstva pomáhali stavět a podle potřeby posunovat obecní lešení. Na výmalbu se částečně složili místní, vybrali zhruba třicet tisíc korun. Po výmalbě schovali aktéři v kostele drobné mince, které tam lidé přinášeli, a články okresního týdeníku o opravě kostela. Nové jsou také rámy křížové cesty. Zhotovil je Pavel Moucha.
V roce 2007 byl rovněž opraven velký kříž u kostela. Sundal ho pan Mayer. Kříž odvezli do Zbečna, kde dřevěnou část ručně vytesal Luboš Vokoun. Kovové části opravil kovář Jaroslav Prošek a jeho syn. Těsně před Vánocemi, 20. prosince, byl kříž při malé slavnosti vrácen na místo.

KONCERTY
Ještě předtím, a to 1. prosince, odstartovala ve vysmýčeném a vymalovaném kostele pravidelná série adventních koncertů s Křivoklátskými hudci. Celkem se tu odehrálo 15 koncertů i mimo adventní čas. Kostel má krásnou atmosféru a kromě Křivoklátských hudců, kteří tu jsou pravidelnými hosty, požádaly o možnost zazpívat si v něm i pavlíkovské ženy. V kostele hrála skupina La Goya z Nového Strašecí nebo Trihobiti ze Skryjí.

„V září roku 2008 jsme uspořádali slavnostní setkání k zakončení výmalby kostela a vysvěcení opraveného kříže. Poděkovali jsme všem, kdo v kostele pracovali," řekl starosta Josef Heller. V roce 2009 si v kostele lidé připomněli svátek svatého Václava koncertem čisteckého pěveckého sboru Václav.

ZVONY
Od roku 2007 se z kostela pravidelně ozývají zvony. Několik let už zvoní Andráš Balog vždy v neděli v poledne a od loňska v létě v sobotu v 18 hodin, v zimě v 17 hodin. Zvony jsou ve věži dva, malý a velký. Přitom ten velký už měl namále. V druhé světové válce byl zabaven a odvezen na výrobu zbraní. Válku ale přečkal a vrátil se na své místo v roce 1946. Na kůru volají po opravě varhany i s měchy. Jsou ve špatném stavu.