Zhruba 220 dětí ze 14 kolektivů našeho okresu ve věku od tří do patnácti let si zde změří své dovednosti v požárním sportu v disciplínách, štafetový běh 4 x 60 m, štafetový běh na 400 m s překážkami CTIF, požární útok s překážkami CTIF a požární útok Plamen.

Začne se soutěžit v pátek v 16 hodin. Na konci prvního dne čeká děti táborák, kulturní program a večerní soutěž o okresního přeborníka v uzlování. Noc stráví ve stanech a v sobotu ráno po snídani začne další soutěžní den.

Po ukončení všech soutěží se sečtou výsledky ze všech disciplín a vyhodnotí se celoroční činnost kolektivů. To družstvo, které získá v ročníku nejlepší výsledky, bude náš okres reprezentovat za měsíc na krajské soutěži v Roztokách u Prahy.