Hasiči byli seznámeni mimo jiné se zprávou o činnosti za minulý rok. Během roku 2009 absolvovaly děti dvaadvacet společných akcí, z toho pět soutěží. Nemůžeme zapomenout na okresní kolo hry Plamen, výlety a soustředění, na kterých společně strávily kolem 350 hodin. Na schůzi se mladí hasiči také dozvěděli, že 30. ledna proběhne už druhý ročník Čisteckého uzlu. A dokonce se v květnu Čistá stane hostitelem II. kola hry Plamen okresu Rakovník.

Do diskuse se zapojili sami členové dětského sboru, kteří se dotazovali na stav probíhající úpravy břehu kolem „návesního rybníka“ v Čisté. Protože na schůzi nebyl přítomen starosta obce Jaroslav Kondelík a zastupitel a velitel hasičů Vopata, na otázku členové odpověď nedostali.

Všech šestnáct členů ve věku šest až patnáct let složilo před praporem SDH a České republiky slavnostní slib. V něm slibují na svou čest, že budou plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů. Svědky tohoto slavnostního obřadu bylo vedení kolektivu a někteří členové výkonného výboru SDH.

Na závěr schůze dostal každý člen sboru diplom za práci v kolektivu. Slova se také ujal Vlastimil Hotěk, který je v současné době nejvyšší představitel Sboru dobrovolných hasičů Čistá. „Chtěl bych poděkovat dětem za jejich práci a činnost, kterou v roce 2009 provedli. Všem přeji mnoho úspěchů.“

Po schválení usnesení následovala volná zábava spojená s rozbalováním dárků, konzumací cukroví a ostatních dobrot, které na tuto akci dodaly maminky dětí.