Pověřený řízením Integrované střední školy v Jesenici je od září Václav Bulín, který nám v rámci Dne otevřených dveří školy poskytl rozhovor.

Co se u vás ve škole za poslední období změnilo?
Před dvěma lety jsme otevírali maturitní obor Sociální péče - pečovatelská činnost. Tento studijní obor připravuje žáky tak, aby našli uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech státních, obecních nebo soukromých sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy. Součástí přípravy je i odborná praxe. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Pro velký zájem z řad našich absolventů jsme od září tohoto roku otevřeli nový studijní obor Podnikání, který umožňuje maturitní vzdělání vyučeným žákům.

Zájem o školu tedy trvá?
Polevil zájem o zemědělské obory. Je vidět, že větší zájem je o maturitní obor Sociální péče a klasicky o cukrářské obory. Máme povolený maturitní obor Zemědělský podnikatel, ale už vidíme, že ho ani letos zřejmě neotevřeme, neboť podobný obor nabízí Střední zemědělská škola v Rakovníku.

Čím myslíte, že to je, že dnes už děti zemědělství tolik neláká?
Zřejmě to bude dalším uplatněním v oboru, neboť zemědělství je ve společnosti popelkou. Jsou tam i jedny z nejnižších platů. Pokud tedy zrovna nepřebírá syn hospodářství od svého otce. Pokud je to chlapec z města, tak ho většinou k zemědělství nic netáhne.

To je ale veliká škoda…
Jistě. Ta stará garda pracovníků v zemědělství odchází do důchodu a my máme informace, že tam mladí odborníci prostě chybí. V dnešní době absolvent s výučním listem může ovládat stroje, které stojí i několik milionů korun. Je třeba si uvědomit, že specifické práce s tak drahými stroji nemůže dělat nevyučený zaměstnanec, kterého seženou kdekoli.

Co by vás nejvíce jako školu potěšilo?
Pochopitelně zájem dětí o studium na naší škole.

Co vás jako školu nejvíce trápí?
Stává se nám, že část dětí po nástupu na naší školu najednou bezdůvodně skončí. Pak jdou bohužel na pracovní úřad, zůstanou doma u rodičů a myslí si, že tím jsou zajištěny. To je samozřejmě krátkodobá politika. Stát je nebude platit celý život. Bohužel i takové případy se stávají. Rozuměl bych tomu, kdyby v průběhu učení najednou nějaký učeň zjistil, že obor, kterému se věnuje, mu nevyhovuje, a tak přejde plynule na jiný.

Kde vidíte příčinu tak nezodpovědného chování?
Jednak v rodině, neboť když dítě nevidí příklad, tak těžko může škola něco napravit. Přemýšlí asi tak, že pokud nepracují rodiče, proč by se měl snažit on…