Důvodem setkání byl společný, zcela unikátní projekt „Školení zdravotní služby". Česko-německá spolupráce takto skvěle funguje už řadu měsíců.
Ředitelka školy Iveta Vrabcová popsala: „Ještě před rokem jsme ve škole o této smysluplné aktivitě, takzvané školní zdravotní službě, která v německých školách běžně funguje, neměli ponětí. Dnes naši žáci asistují u zdravotních příhod, které se ve škole během vyučování seběhnou."
Zároveň děti na pravidelných setkáních pracují pod vedením dvou pedagožek, Kateřiny Dvořákové a Kateřiny Vlčkové, na zvyšování a upevňování svých znalostí a dovedností v oblasti poskytování první pomoci.

Spolupráce se uskutečňuje také díky partnerství s Klubem historie Červeného kříže – Místní skupinou Červeného kříže Lány. Magdaléna Elznicová Mikesková za zmiňovaný klub popsala: „V Německu funguje školní zdravotní služba ve školách již několik desítek let. Jedná se o trochu jiný princip, nežli jsou kurzy první pomoci, které ze škol známe. Jedná se opravdu o pilotní projekt, který nemá v Čechách obdoby."

Lánské děti už mají za sebou skutečně velký kus práce. „Absolvovaly intenzivní třídenní kurz první pomoci, na jehož konci, pokud v dostatečné míře vyhověly závěrečnému testování, obdržely certifikát. Pak následoval další, tentokrát jednodenní doškolovací kurz," nastínila Iveta Vrabcová.
Mladí zdravotníci také využili možnosti účastnit se kurzu, který pořádala Střední zdravotnická škola v Kladně. „Před týdnem poprvé zakusily průběh a nároky soutěže zdravotních hlídek, pořádané Oblastním spolkem Českého Červeného kříže v Rakovníku," doplnila Iveta Vrabcová.

A mezitím nezahálelo ani vedení školy. „Spolu s partnerem z Beierfeldu jsme dvakrát žádali Česko-německý fond budoucnosti o grant. Druhá žádost byla úspěšná, a tak se mohlo uskutečnit zajímavé setkání, které finančně podpořila i Obec Lány a Německý červený kříž.

Přišel konečně ten den, kdy devět žáků školy – členů školní zdravotní služby – přivítalo družstvo školní zdravotní služby ze školy v Beierfeldu.
Žáci hostům představili jak svou školu, tak sami sebe a vše dokázali příjemně zpestřit několika hudebními a tanečním vystoupením. „Hovořili jsme německy. Německému jazyku se děti učí ve škole už druhým rokem s tím, že jim občas vypomohla učitelka Kateřina Dvořáková," popsala ředitelka školy. Velkými, nepostradatelnými pomocníky ve vzájemné konverzaci se staly překladače mobilních telefonů. Při večerním sportovním zápolení na hřišti začal opadávat počáteční ostych.

V sobotu dopoledne čekalo na dvě sedmičlenná družstva šest soutěžních stanovišť. Na nich bylo třeba například ošetřit dva zdravotní případy, vyrobit nosítka a na nich transportovat zraněného, vyřešit teoretický znalostní test nebo zábavný kvíz poznávání historických exponátů používaných v medicíně. Družstva vyslechla zadání na stanovištích v českém i německém jazyce, ale protože byla míšená, bylo třeba se hlavně vzájemně dobře domluvit. To se dělo „rukama nohama", slyšet byla německá i anglická slovíčka a fungovalo to skvěle.

Odpoledne děti prošly lánskou naučnou stezku a navštívily obůrku s výběhem lesní zvěře. V šestnáct hodin při vyhodnocování dopolední soutěže děti navštívil lánský starosta Karel Sklenička.

Večer následovala komentovaná prohlídka v místním Muzeu TGM a Pamětní síni Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže.
Ředitelka školy Vrabcová popsala: „Při posezení u táboráku se opékaly nejen špekáčky, ale také německé pečivo Knüppelkuchen, na které jsme dostali recept. Skvěle jsme se pobavili hraním česko-německé „tiché pošty".

V neděli měli hosté lánské základky možnost pokochat se pohledem na okolní krajinu ze školní vyhlídky. Všichni společně se pak ještě vydali na procházku lánským zámeckým parkem.

Za přichystání sobotní i nedělní snídaně a odpoledního moučníku náleží poděkování kuchařkám J. Bobkové a D. Krátké.
„Na večeřích a obědu jsme si pochutnali v lánské restauraci Fontána. Poděkování za bezúplatně poskytnuté zázemí pro večerní hygienu patří vedení Tenisového klubu Lány a děkujeme i ředitelce lánského muzea Magdaléně Elznicové Mikeskové za bezúplatnou německy komentovanou prohlídku muzea," poděkovala Iveta Vrabcová.

Nesmí se zapomenout ani na dvě žákyně lánské školy, Kateřinu Borčovou a Michaelu Slavíkovou, které se při soutěži výborně zhostily rolí figurantek.
„Smyslem a posláním celé akce bylo vzájemné poznávání, sdílení zkušeností a poměřování sil. A podařilo se mnohem víc. Setkání bylo neformální a milé, vznikla nová přátelství, byla zbourána jazyková bariéra," zdůraznila Iveta Vrabcová.

Věřme, že Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech bude štěstí přát, a na jaře příštího roku se jim podaří získat grant na výjezd českých žáků do Beierfeldu.
„Děti by si to rozhodně zasloužily," dodala Iveta Vrabcová.