České vysoké učení technické v Praze, konkrétně fakulta elektrotechnická, vyslalo své zástupce k prohlídce unikátní technické památky stojící na břehu řeky Berounky. „Čechův mlýn a v něm umístěný unikátní elektroskanzen tak pohostil profesora Josefa Tlustého, jeho asistenty Švece a Sýkoru. Také pár doktorantů a studentů. Sešla se tam parta asi pětadvaceti lidí,“ popisoval energetik a projektant Václav Zeman.


Skupina znalců byla provedena mlynářem Petrem Čechem po objektu, a to samozřejmě včetně elektroskanzenu. „Hostům se dostalo odborného výkladu. Když jsem studenty viděl, jak stojí a kroutí uznale hlavou nad mašinou z roku 1910 a vedou nad ní odborný rozhovor, dostala náhle návštěva krásný rozměr a ducha. Vždyť tyhle kluci mají jen málokdy možnost vidět tyhle unikátní mašiny. Návštěva na mne zanechala nezapomenutelný dojem už jen kvůli těm mladým lidem, kteří byli nadšeni,“ pokračoval Václav Zeman s tím, že před technickým umem našich předků může každý Čech zůstat jen s pokorou stát.


Podle Václava Čecha, mého dědečka byla turbína od Kolbena objednána starší a tím lacinější. Tím také historicky cennější. Rozpočet na ni je září 1911,“zdůraznil například během návštěvy mlynář Petr Čech.
Přesně dle tohoto rozpočtu, kde je veškeré strojní vybavení včetně přesné regulace specifikováno, je tato turbina v nezměněném stavu dodnes v provozu.
Rozpočet i potvrzení o dodání a instalaci přenosové technologie k přepravě elektrického střídavého proudu do mlýnu ve Slabcích a kolbenova motoru pro pohon v mlýna mám v originálu v archivu,“ zdůraznil mlynář.
Všechny uvedené dokumenty jsou na hlavičkovém papíru od Kolbenovy firmy se všemi náležitostmi.
Kolbenův motor ze Slabec je také umístěn v elektroskanzenu v Čechově mlýnu.
Myslím, že za zachování této historie by byli vděčni naši předkové a snad i potomci,“ uzavřel Petr Čech.
Návštěvníci z vysoké školy si odvezli tři diskety. Jedna z materiálem z květnového otevření skanzenu, druhá pojednává o historii mlýna a třetí obsahuje materiál ze srazu elektrárníků působících na Berounce.