V menších obcích se náklady na údržbu budou pohybovat v řádech tisíců, ve městech a větších obcí budou muset obce najít několik milionů navíc. Například v Rakovníku se pohybovala částka na zimní údržbu okolo tři a půl milionu korun, letos to bude možná částka vyšší. Záleží na jediné věci – jaká bude zima.

Otázkou údržby chodníků a komunikací se zabývalo také vedení rakovnické radnice. Bližší informace nám přiblížil tiskový mluvčí radnice Jan Polák: „Odbor správy majetku Městského úřadu Rakovník vypracoval návrh nového nařízení, které rozděluje komunikační sítě do nových skupin podle pořadí důležitosti a na neudržované komunikace - vozovky i chodníky. Právě v těchto neudržovaných komunikacích je přesně stanoveno, které chodníky a vozovky nebudou po dobu zimního období udržovány.“

Komunikace

Město Rakovník se bude o údržbu komunikací starat stejně jako v letech minulých. To znamená, že opět budou komunikace rozděleny do pěti skupin. Prioritně tak budou vždy ošetřovány silnice I. a II. skupiny (mapu údržby a rozdělení komunikací do skupin najdete na našem webu).

Problém jménem údržba chodníků

Největší vrásku na čele přidělala novela o údržbě chodníků, za které zodpovídá od 1. listopadu jejich majitel. Mnoho měst ve Středočeském kraji se uchyluje k možnosti, že bude udržován pouze chodník na jedné straně ulice, a to především z důvodu omezených finančních prostředků.

„Vždy byl vybírán chodník s lepšími přístupovými vlastnostmi – to znamená bez dopravního značení, sloupů veřejného osvětlení či jiných vzdušných vedení. Vždy jsou udržovány takzvané spádové chodníky, kterými vedou hlavní přístupové cesty do jednotlivých částí města,“ konkretizoval mluvčí radnice Jan Polák.

Stejně jako komunikace i chodníky byly rozděleny do několika kategorií, a to celkem do tří. První kategorie chodníků zahrnuje ty nejvíce frekventované a ty, které se nacházejí u důležitých strategických bodů (školy, zastávky, atd.). Občanů se dotkne zejména třetí skupina chodníků. Ta totiž zahrnuje chodníky s malým významem a o jejich údržbu se tak budou muset starat občané jako doposud. Pokud však dojde k nějakému úrazu, město je pojištěno.

„Z uzavřené pojistky vyplývá, že částka maximálního pojistného plnění činí patnáct milionů korun, což je tedy víc než dostatečné,“ sdělil Jan Polák, který dodal: „V této souvislosti se předpokládá zpracování výzvy k veřejnosti, aby i nadále zajišťovala údržbu chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem, protože pak šetří finance města na jiné daleko důležitější činnosti, jako je například oprava chodníků.“