Masarykova obchodní akademie nebude dělat přijímací řízení.

„Přijímací řízení nebude obsahovat přijímací zkoušku. Budeme stanovovat pořadí přijetí na základě výsledků dětí ze základní školy. Budeme přihlížet k jejich výsledkům v pololetí osmých a devátých ročníků a na konci roku,“ nastínil ředitel školy Miloslav Blecha. Do pořadí se promítne celkový průměr ze všech předmětů, prospěch z češtiny, matematiky a cizího jazyka, umístění v předmětových olympiádách. „Zohlední se také to, zda dítě studuje v nějaké třídě z rozšířenou výukou, například angličtiny či matematiky,“ upozornil ředitel. Zohledňovat se bude také zdravotní stav dítěte či jeho celkové školní hodnocení. „To ale bude pouze okrajové kritérium,“ zdůraznil Miloslav Blecha.

K rozhodnutí nedělat přijímací řízení vedly školu dva hlavní důvody. „Myslíme si, že přijímací zkoušky v současnosti ztrácí svoji vypovídací hodnotu, a že jsou mnohem více stresující pro žáky, nežli přínosné pro každou školu,“ uvedl první důvod Miloslav Blecha. „Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků, který se projeví hlavně asi za dva nebo tři roky, si myslíme, že k podobnému kroku přistoupí i ostatní školy. Už teď dělá přijímací řízení jen dvacet procent středních škol v republice. My bychom chtěli mít s předstihem připraveno, jak se bude asi vyvíjet zájem o studium na naší škole, aby nás nově vzniklá situace za dva až tři roky nepřekvapila,“ dovysvětlil ředitel.

Škole se dle hodnocení ředitele celkem daří. Přes prázdniny byla vybavena další již pátá počítačová učebna. Děti se zde učí psaní na počítačové klávesnici, výpočetní technice, informačním technologiím. „Ve kterých žáci dostávají kvalitní znalosti, protože tu máme i dobré kantory, kteří tyto předměty učí. Samozřejmě se v těch pěti třídách studenti na počítačích učí i odborným předmětům jako je účetnictví nebo ekonomická cvičení. A máme jednu třídu vybavenou i pro výuku cizích jazyků. Tam se mohou studenti připojit na internet a hledat tam různé souvislosti navazující na cizí jazyky. Používat výukové programy,“ vyjmenoval ředitel Miloslav Blecha.

Ve všech třídách je i dataprojektor, který umožní, že se informace z počítače promítají na zeď . Loňská školní inspekce, která navštívila Masarykovu obchodní akademii, školu v této oblasti hodnotila velmi dobře. Stavební úpravy pro letošní rok škola žádné nechystá. „Myslím si, že školu máme v dobrém technickém stavu. Hygienická zařízení byla zrekonstruována. Máme nové vstupní dveře. Jediné co bychom potřebovaly, by byla nová plastová okna. To je ale zatím jen hudba budoucnosti. Ale pracujeme na tom. Věřím, že i letos školu naplníme tak, jak se nám to podařilo v loňském roce. Máme radost, že k nám děti chtějí chodit studovat. U nás se jim dostane dobrého vzdělání. Svědčí o tom i ten fakt, že se ve svém dalším životě velmi dobře uplatňují,“ uzavřel ředitel rakovnické MOA Miloslav Blecha.