V sobotu 5. ledna se na výroční schůzi sešli členové Letecko modelářského klubu 268 Rakovník. Současný klub tvoří dvaadvacet dospělých členů a téměř stejný počet dětí, především těch, které docházejí do modelářských kroužků v rakovnickém Domu dětí a mládeže.
Rakovnický modelářský klub, který v roce 2002 oslavil půlstoletí své činnosti, vždy patřil mezi ty hodně aktivní, co se soutěžní i pořadatelské činnosti týče. V paměti občanů z Rakovnicka i celé republiky jsou jeho Letecko modelářské Air Show nebo předváděcí tým LMK Model Air Show, jenž slavil úspěchy na akcích v Čechách, Slovensku a Německu.
Práce
„V posledních několika letech jsme se ale zaměřili hlavně na naše zázemí, které jsme získali od města Rakovníka v prostoru letiště, jeho dobudování a vybavení. A proto vlastní modelářské aktivity byly, řekněme, slabší. Teď jsme dosáhli určitého cíle v tomto směru a věřím, že zase začneme více modelařit,“ řekl Rakovnickému deníku současný předseda klubu Jiří Habart.
Svými slovy myslel především klubovnu na letišti, která zde vyrostla. Dnes je klubovna jedinečným zázemím při všech akcích klubu i jeho běžné činnosti, ale bohužel tyto neocenitelné služby se občas i tvrdě zaplatí.
„Už několikrát nás v klubovně navštívil nezvaný host a spíše, než že by něco získal, ničil. Nevíme sice, proč mu stojí za to rozšlapat modely, ale alespoň jsme se poučili. Do klubovny jsme dovedli elektřinu a napojili ji na bezpečnostní systém, což nám sice přineslo klidnější spánek, ale přesto už v klubovně nenecháváme nic, co by mělo nějakou hodnotu. Prostě jsme se poučili,“ vysvětlil Jiří Habart.
Rok 2007 byl tedy na modelářském letišti hlavně o hodinách práce. Modeláři vybudovali novou vzletovou a přistávací dráhu místo té, která je v ochranném bezpečnostním pásmu „velkého“ letiště, přibyl kruh pro upoutané modely.
„S příchodem nových předpisů pro civilní letectví přišly i změny pro letecké modelářství. Pro nás to znamená určité povinnosti, ale podstatné je, že našemu soužití nebrání ani aeroklub, ani Úřad civilního letectví, spíše naopak jsme našli společnou řeč a vzájemně se doplňujeme. Třeba i tím, že na naše akce přijdou lidé, kteří je pak využijí k vyhlídkovému letu,“ řekl Jiří Habart.
Modelářství a modely letadel tak rozhodně na rakovnickém letišti loni nechyběly. Proběhly nejen tradiční soutěže termických větroňů, motorových polomaket nebo třeba okresní přebory mládeže. Mládeži je věnován i čtrnáctidenní tábor, který proběhl v srpnu již popáté, a který by modelářský svaz rád viděl jako republikové soustředění mládeže.
„Je to určitě povzbudivá informace, a těší nás, že tábor je na svazu kladně hodnocen. Nám ale jde hlavně o děti z Rakovníka a nejbližšího okolí, především jim chceme nabídnout možnost strávit kousek prázdnin na letišti a něco se od modelářů naučit. I když dobře víme, že o tábor je zájem dětí i z jiných míst republiky, chceme zůstat u původní myšlenky,“ vysvětlil Habart.
Novinkou, respektive staronovou kategorií na letišti, jsou minimakety a upoutanci, jak se mezi modeláři slangově říká.
Modely
Před lety byly malé modely s pohonem gumovým svazkem nebo motorkem na stlačený kysličník uhličitý hodně populární, ale modernější a stále více dostupnější modelářské kategoriie je vytlačily na okraj zájmu. „Vím, že je stále hodně těch, kteří před lety tyto kategorie létali, a dodnes mají tyto modely doma. Proto jsme se domluvili s tehdy ještě berounským Radkem Gregovským a pozvali je do Rakovníka na setkání. Ani jsme původně nečekali, jaký bude zájem, a na přelomu května a června už bude víkend minimaket potřetí,“ přiblížil jednu z akcí LMK Rakovník Drahoslav Dvořák. Další z návratů si v roce 2007 odbyly upoutanci, tedy motorové modely řízené na kruhu pomocí ocelových lanek.
„Před lety byly upoutanci kategorií, kterou létal každý, kdo se spalovacími motorky začínal. Létají jak makety, tak i akrobatické speciály. Dnes se ale objevují tak na desítce akcí v roce, a to ještě především na Pardubicku a Hradecku. Protože stále mají své vyznavače, postavili jsme na letišti letový kruh a plánujeme i první soutěž. Už dnes víme, že zájem bude,“ osvětlil další novinku rakovnický modelář Jaromír Hoblík. Jen tak trochu zapomněl doplnit, že sám je pátým nejlepším v republikovém žebříčku této kategorie.
Pro příznivce modelářství a letectví vůbec mají modeláři na léto jedno eso v rukávu. Ale vytahovat je ještě nebudou.
Samostatnou částí, a nutno říci, že z pohledu soutěžních úspěchů tou nejlepší, jsou mezi rakovnickými modeláři kitaři. Tedy stavitelé plastikových modelů. Zde naprosto sedí známé: Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Jediný rozdíl je v tom, že u kitařů platí množné číslo. Jejich sbírka medailí, včetně těch nejvyšších republikových, je mimořádná. Navíc se starají o své nástupce, a kluci z kroužku vedeného Drahoslavám Dvořákem už také patří na soutěžích k vážným konkurentům na medaile.
„Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům klubu a příznivcům modelářství za obětavou činnost v roce 2007 a především sponzorům za finanční pomoc, v první řadě MÚ Rakovník za dlouholetou podporu činnosti rakovnických modelářů,“ dodal v závěru Jiří Habart.
Klub má i své internetové stránky lmk-rakovnik.sf.cz, pokud budete mít chuť podívat se, kdy se na letišti co děje, je to ta správná adresa.